<em>Foto: Ton Kastermans</em> AlgemeenNieuws

De Valk wil meer mengvoer produceren

Coöperatie De Valk Wekerom sluit het 99e boekjaar, naar eigen zeggen, prima af. Tijdens de Algemene Jaarvergadering bleek dat het boekjaar van De Valk Wekerom, net als in voorgaande jaren, met een bescheiden winst van €42.706 is afgesloten.

In totaal werd in 2015 276.651 ton mengvoer geproduceerd, bijna 1,5% minder dan in het voorgaande jaar. Deze daling van de fysieke omzet was over alle sectoren verdeeld.

In het afgelopen boekjaar is De Valk doorgegaan met het afbouwen van de diverse deelnemingen. Het bedrijf wil zich concentreren op het produceren van mengvoer. De voerprijs van De Valk lag net boven de kostprijs en is daarmee onverminderd laag. Er is een brutowinst van 13,4% van de omzet behaald bij een productie van 5.000 ton mengvoer per volledige arbeidskracht inclusief eigen bulktransport en een ontwikkeling van de volumeomzet in mengvoer boven de totale markt.

Meer productie in Meppel

De Valk streeft naar een autonome groei van de mengvoederomzet van 3% tot 5% per jaar als langjarig gemiddelde, dit met het oog op de verdere opvulling van de productie van mengvoer in de nieuwe fabriek in Meppel. De toekomstige inspanning zal zich hier vooral op richten. Een positief punt in deze is dat de beheersing van de productiekosten goed op orde is.

Produceren in concept neemt toe

Het produceren van landbouwproducten in concept, waarbij extra normen gesteld worden aan bijvoorbeeld welzijn, voedselveiligheid of productkenmerken, zet volgend De Valk verder door. Het bedrijf constateert dat er in toenemende mate verschillen in het rendement in deze segmenten is.

De segmentatie van de sectoren zal zich in de komende jaren verder ontwikkelen, is de verwachting. Volgens De Valk zal dit met name het rendement van gezinsbedrijven ten goede zal komen.

Een overzicht van de voerprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin