De moderne koe hoort niet in de wei - Foto: Henk Riswick RundveeOpinie

‘De moderne koe hoort niet in de wei’

Laten we met weidemelktoeslag stoppen. Een moderne koe hoort niet in de wei, stelt Pieter ter Veer.

De mislukte voorzomer van 2016 is een goede aanleiding om een aantal feiten rondom ‘de koe uit de wei’ nog eens op een rij te zetten.

  1. Door het slechte weer ging de voorjaarsvreugdedans de mist in. Het was te koud en er was nog geen weidegras. In deze natte junimaand was het weiden van koeien in het veenweidegebied onmogelijk.
  2. Gras laten oogsten door een weidende koe is een slechte vorm van grondexploitatie. Er is een twee keer zo hoge oogst van benutbaar voer door maaien en conserveren van het grasgewas. De duurzaamheid gebiedt de boer om van zijn schaarse hectares zoveel mogelijk voedergewas te oogsten.
  3. Weidegras is onvolwaardig voer voor een melkkoe. Het bevat een overdaad aan eiwit en vaak te veel water. Geconserveerd gras (kuilgras of hooi) is een ideale combinatie, met in de eerste plaats mais. Verder is de koe de ideale afzetmarkt voor bijproducten uit de voedingsindustrie. Suikerbietenpulp, bierbostel en patatsnippers worden door de koe omgezet in hoogwaardige melk die weer de basis is voor een scala aan zuivelproducten.
  4. De koe houdt niet van regen, ook niet van te warm en ook niet van harde wind. Het idyllische beeld van een tevreden, herkauwende koe gelegen op een groene graszode is helaas maar enige dagen per jaar werkelijkheid. Het is een fotogeniek moment; de koe laat zich dankbaar fotograferen en zegt vanaf de posters: “Wij gaan weer de wei in”. Het leidt tot mijmering en nostalgische gedachten over hoe mooi de wereld zou moeten zijn. In de moderne welzijnsstallen waarin de melkveehouder uit welbegrepen eigenbelang fors heeft geïnvesteerd, ligt de koe elke dag tevreden te herkauwen.

Hardnekkige dingen

Mijn politieke leermeester, de Oud-minister van Landbouw Jan de Koning, heeft mij geleerd: ‘feiten zijn hardnekkige dingen’. Laat dat ook hier de les zijn. De moderne koe hoort niet in de wei. Anno 2016 zien we dat het soms geboden is om iets wat populair is en goed klinkt aan een nadere kritische blik te onderwerpen. Laten we nu we ten halve zijn ten hele keren. Er is een voorzitterswissel aanstaande bij onze onvolprezen Coöperatie Campina. Een goede gelegenheid om met de weidemelktoeslag te stoppen.

Beheer
WP Admin