Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

De Marke onderzoekt voederpotentieel winterrogge

Kan de teelt met winterrogge het verlies aan ruwvoerproductie door droogte compenseren?

Melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo doet een veldproef met winterrogge om te onderzoeken of deze teelt het verlies aan ruwvoerproductie door droogte in de zomer kan compenseren.

De verwachting is dat met het in- en doorzaaien van wintergranen de ruwvoerproductie vroeg in het jaar verhoogd kan worden. In de praktijk gebeurt dit al steeds vaker. Met de proef worden drie teeltopties onderzocht.

  1. Als eerste wordt winterrogge toegepast als dekvrucht na het inzaaien van gras in het najaar. Een dekvrucht wordt met of direct na het hoofdgewas ingezaaid. Wintergraan heeft een opener structuur dan gras en groeit sneller bij lagere temperaturen. Daardoor vormt het een gunstig (micro) groeiklimaat voor gras en beschermt het tegen onkruid. Dit kan zowel de slagingskans van nieuw gras vergroten.
  2. Daarnaast wordt winterrogge ingezet als oogstbaar vanggewas vóór het opnieuw inzaaien van mais of sorghum, als vormen van dubbelteelten.
  3. Een nieuwe toepassing is winterrogge in het najaar door te zaaien in blijvend grasland. Na weiden of maaien van de eerste snede in het voorjaar zal winterrogge weer verdwijnen.

Reacties

  1. Bij gronden die niet goed te ploegen zijn én om te voorkomen op het predikaat blijvend grasland’ kun je goed wintergerst zaaien. Op 15 juni inkuilen en dan weer gewoon ‘tijdelijk grasland ‘opschrijven in de premieaanvraag.

Beheer
WP Admin