Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

De Groot wil landelijk onderzoek naar huisvesting dieren

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot wil een grootschalig onderzoek naar de huisvesting van dieren.

Hij wil dat gecontroleerd wordt of alle dieren in Nederland aanwezig zijn op locaties die voldoen aan de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en de Wet milieubeheer en daarmee gehouden worden op locaties waar ze gehouden mogen worden.

Verbod op nieuwe geitenbedrijven

Aanleiding voor zijn verzoek is berichtgeving over een geitenhouderij in het Brabantse Waalre waar afgelopen zomer 1700 geiten werden gehouden zonder vergunning. De dieren stonden op een bedrijf met kalveren en varkens. De veehouder dacht dat hij wel een vergunning kon krijgen, maar in Brabant geldt een verbod op nieuwe geitenbedrijven in verband met de effecten voor de volksgezondheid. De veehouder heeft de dieren inmiddels afgevoerd van zijn bedrijf, nadat hem een dwangsom werd opgelegd.

Controle bij transport

De Groot wil van de minister weten waarom bij het transport van dieren wel de dieren, het transport zelf en de stal worden gecontroleerd, maar niet of de dieren daar ook daadwerkelijk gehouden mogen worden. De politicus vindt dat het verbod op het openen van nieuwe geitenbedrijven strikt gehandhaafd moet worden.

Beheer
WP Admin