Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

DDT aangetroffen in grutto’s op boerenland

Het al tientallen jaren verboden insecticide DDT is gevonden in de lijken en eieren van grutto’s in Nederland.

CLM en het Louis Bolk Instituut analyseerden veertien monsters van grutto‘s: elf niet-uitgekomen eieren en drie dode grutto‘s. Deze monsters zijn geanalyseerd op 727 verschillende pesticiden. In 100% van de monsters is DDT aangetroffen en in één monster DEET.

Lage concentraties DDT

De gevonden DDT-concentraties in de volwassen grutto’s lijken dusdanig laag dat acute en chronische toxische effecten niet te verwachten zijn. DDT heeft echter bij vogels onder andere een negatief effect op de dikte van de eierschaal waardoor eieren kunnen breken en het broedsel mislukt.

In Nederland is DDT sinds 1973 niet meer toegelaten, in onder andere westelijk Afrika wordt het spul nog wel gebruikt. Dat deel van de wereld is ook een overwinteringsgebied van de grutto. Het is onduidelijk of in de bodem van dat gebied DDT zit en de dieren dus op die manier met de stof in aanraking zijn gekomen.

Reacties