Foto: Jan Willem Schouten RundveeNieuws

DDB: Wel ideeën leveren, niet meepraten

Veeverminderingsplan, herintroductie van een standstill, nitraatmeting op bedrijfsniveau. Het zijn allemaal werkbare oplossingen die de Dutch Dairymen Board (DDB) heeft aangedragen in de voorbije tijd.

Het eerste plan is zelfs door LTO melkveehouderij overgenomen, maar die wil de DDB er niet bij hebben op de derogatietop; dit zegt althans voorzitter Sieta van Keimpema. Het werd haar naar eigen zeggen afgelopen zaterdagavond duidelijk. Ze had anders verwacht: “Vanuit de zuivel is ook gevraagd of de DDB erbij kon zijn, maar LTO melkveehouderij, of de voorzitter daarvan, wil ons er kennelijk niet bij”, aldus Van Keimpema.

‘Zijn poppetjes belangrijker?’

Van Keimpema is verontwaardigd, maar ook verbaasd. “Waar gaat het nu om? Willen we met z’n allen resultaat bereiken of zijn poppetjes belangrijker en is het niet erg dat de derogatie wordt verknald?” De DDB-voorvrouw kan er met haar verstand niet bij dat haar organisatie, ‘die 30% van de melk vertegenwoordigt’ en goede ingangen heeft in Brussel, ook bij het nitraatcomité, niet mee mag praten. Van Keimpema: “Wij willen in ieder geval wel samenwerken.”

Van Keimpema is verontwaardigd, maar ook verbaasd. ‘Waar gaat het nu om? Willen we met z’n allen resultaat bereiken of zijn poppetjes belangrijker en is het niet erg dat de derogatie wordt verknald?’

Eensgezindheid was de doelstelling van Van Keimpema toen zij op een symposium op 22 september in Joure alle vertegenwoordigers van de sector opriep om bij elkaar te gaan zitten, zichzelf op te sluiten in een hok en er pas uit te komen als er een eensgezind plan is over hoe de derogatie te behouden. Met 1 stem zou EZ-staatssecretaris Martijn van Dam daarna kunnen worden overtuigd hoe de derogatie veilig te stellen, aldus een persbericht van de DDB.

Niet Brussel de schuld geven

Van Keimpema noemt het overigens vreemd om Brussel de schuld te geven van de huidige mestproblemen en afwijzing van fosfaatplan. “De overheid heeft er zelf voor gekozen om niet te borgen en te controleren in de bestaande wet- en regelgeving. Dan moeten we Brussel niet verwijten dat er een probleem is. In kwaliteitsregelgeving, zoals IKB of anders, borgen we toch ook? Met de Nitraatrichtlijn kunnen we volgens ons een prima oplossing vinden, als we per bedrijf gaan meten. In België doen ze dat, in Italië zijn ze er ook zo uitgekomen. Gewoon bewijzen dat de melkveehouderij voldoet aan de regels. Dat kunnen we! Als we daarentegen met generieke regels blijven werken, kunnen de echte vervuilers zich blijven verschuilen en komen we niet verder.”

Gesprek met voorzitter EU-commissie

De DDB gaat overigens in Brussel verder met haar eigen belangenbehartiging. Dinsdag 15 november heeft Van Keimpema een gesprek met voorzitter Jean Claude Juncker van de Europese Commissie. Dan staat ook de derogatie geagendeerd.

Beheer
WP Admin