Foto: Henk Riswick AkkerbouwNieuws

Ctgb laat 4 nieuwe middelen toe

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft goedkeuring gegeven voor het gebruik van 4 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen; Brixton, Xerton, Bromuconazole 30EC en Retinar. Uitbreiding voor toepassing geldt voor de middelen Ortiva, Bonalan, Regalis Plus, Integral Pro en Dagonis.

Brixton mag in suikerbieten en winterkoolzaad worden gebruikt als onkruidbestrijdingsmiddel bij behandeling na opkomst. Xerton wordt toegelaten als herbicide na opkomst in de teelt van wintertarwe.

Emulgeerbaar concentraat Bromuconazole 30EC mag als schimmelbestrijder worden gebruikt in de teelt van zomer- en wintertarwe. Een uitzondering geldt voor het grondwaterbeschermingsgebieden en er geldt ook een restrictie voor volggewassen. Herbicide Retinar mag worden toegepast in grasland en de graszaadteelt.

Teelt lupine en veldboon

Interessant bij de uitbreidingen is herbicide Bonalan, die nu ook mag worden toegepast in de teelt van lupine en veldboon als groenbemester en in de teelt van Russische paardenbloem. Integral Pro is als zaadbehandelingsmiddel nu toegelaten in de vlasteelt. Met Dagonis kunnen schimmels worden bestreden in onder andere de zadenteelt.

Tenslotte is Questar opnieuw geregistreerd als fungicide in de bestrijding van roest en bladvlekkenziekte in granen. De toelating van Herbi Press Pro en Weed Press Pro is ingetrokken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief gewasbescherming en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.
Beheer
WP Admin