Foto: Michel Velderman AkkerbouwNieuws

Ctgb haalt termijn toelating laagrisicomiddelen niet

In de praktijk duurt het al snel een jaar voor laagrisicomiddelen de toelatingsprocedure doorlopen.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) haalt bij lange de wettelijke termijn niet, waarbinnen laagrisicomiddelen de toelatingsprocedure zouden moeten doorlopen. In plaats van de verplichte 120 dagen, duurt het in de praktijk eerder een jaar voordat de procedure is doorlopen. “Die 120 dagen is op dit moment niet zo heel reëel”, erkent Anne Steenbergh, wetenschappelijk beoordelaar bij het Ctgb.

Incomplete dossiers

Ctgb werkt aan de procesmatige kant van de procedures. Dat kan versnelling opleveren. “We kunnen ook steeds beter aangeven hoe lang een toelatingsprocedure gaat duren.” Dat aanvragers van een toelating voor een middel incomplete dossiers aanleveren, leidt volgens Steenberg ook tot vertraging.

Nadat op EU-niveau een werkzame stof is toegelaten, moet voor middelen met die werkzame stof in één van de lidstaten toelating worden aangevraagd voor een middel op basis van die stof.

Middelen later beschikbaar

Directeur Piet Boonekamp van de vereniging van producenten van laagrisicomiddelen Artemis is bezorgd dat door de vertraging middelen voor weerbare landbouwsystemen later beschikbaar komen. “Dat is wel een probleem. En dan doet het Ctgb het vergeleken met andere EU-landen nog niet eens slecht.”

Beheer
WP Admin