Zowel het Nederlandse als het Europese beleid is gericht op verduurzaming om minder chemische stoffen in het milieu te brengen. - Foto: Koos Groenewold AkkerbouwNieuws

Ctgb beoordeelt veel ‘groene’ stoffen

Bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) komen relatief veel dossiers binnen voor groene stoffen: actieve stoffen van natuurlijke aard voor gewasbescherming.

In de april-vergadering van het Ctgb stemde het college in met de beoordeling van twee nieuwe stoffen op basis van micro-organismen. Hiermee komt de teller voor dit jaar op vijf nieuwe stoffen die als laag-risicostof kunnen worden goedgekeurd. Van de 29 nieuwe stoffen die worden beoordeeld zijn er 20 ‘groen’. Dat betreft 17 micro-organismen zoals bacteriën en 3 plantenextracten.

De positieve concept-beoordeling van het Ctgb gaat nu voor commentaar naar de andere beoordelingsautoriteiten in Europa. Eventuele discussiepunten worden besproken met experts van alle lidstaten. De Europese autoriteit voor voedselveiligheid Efsa schrijft de conclusie over de stof en de Europese Commissie besluit over definitieve goedkeuring. Onder dit besluit valt ook de erkenning als laag-risicostof.

Green Team van Ctgb

De stoffen vormen de basis voor het ontwikkelen van groene gewasbeschermingsmiddelen. Zowel het Nederlandse als het Europese beleid is gericht op verduurzaming om minder chemische stoffen in het milieu te brengen.

In de Europese gewasbeschermingsverordening is vastgelegd dat per stof één land de beoordeling doet, de andere Europese landen krijgen dan de gelegenheid op de resultaten te reageren. Met een speciaal Green Team heeft het Ctgb zich in de groene stoffen gespecialiseerd en krijgt het relatief veel dossiers hiervoor.

Groene stoffen en middelen zijn niet per definitie zonder risico voor mens, dier of milieu. Daarom moeten ze op hun veiligheid worden beoordeeld. Dat vraagt wel een andere aanpak dan bij de gangbare, chemische middelen. Veel van de gebruikelijke risico’s, studieprotocollen en beoordelingsmethodes zijn hier niet van toepassing. Om groene stoffen efficiënt te kunnen beoordelen heeft het Ctgb in de EU onder andere voorgesteld om micro-organismen niet individueel, maar geclusterd naar soort te beoordelen.

Beheer
WP Admin