Test van een onkruidrobot op de Boerderij van de Toekomst. Op deze locatie in Lelystad worden nieuwe ontwikkelingen in de praktijk getest. Kennisplatform Crkls biedt akkerbouwers een overzicht van relevante praktijkgerichte onderzoeken. - Foto: Cor Salverius Fotografie AkkerbouwNieuws

Crkls.nl: alle landbouwonderzoek met impact op één site

Akkerbouwers kunnen nu op één plek de resultaten van zo´n 160 en uiteindelijk alle praktijkgerichte onderzoeken vinden: Crkls.nl. Gratis, toegankelijk opgediend én relevant voor de praktijk.

Het nieuwe kennisplatform Crkls voor akkerbouwers gaat vandaag, 29 november, live en start met zo’n 160 geselecteerde onderzoeken. Eind van het jaar zullen dat er rond de 200 zijn en er komen er daarna steeds nieuwe bij.

Crkls (spreek uit als cirkels) biedt akkerbouwers op een toegankelijke manier een compleet overzicht van relevante praktijkgerichte onderzoeken. Gesorteerd op thema’s die er op het veld en in de schuur toe doen: zoals bemesting, bodembeheer, gewasbescherming, bewaring en mechanisatie. En waar je een score van impact op de boerenpraktijk kunt geven, zoals van gewasopbrengst, kosten, uitstoot van broeikasgassen en het effect op de voedselveiligheid.

Forum voor discussie op Crkls.nl

In 2023 komt er ook een forum waar je met collega-boeren en onderzoekers kunt discussiëren over de onderzoeken. En nieuwe projecten zijn te volgen via updates. Aan de opzet van Crkls is zo´n twee jaar geschaafd en gesleuteld, met input van akkerbouwers zelf via onder meer een gebruikerstest. Een team van geselecteerde, onafhankelijke onderzoekers en redacteuren spitte honderden onderzoeken door, hield die kritisch tegen het licht en goot de meest relevante daarvan in een voor telers toegankelijk format. Misset Uitgeverij ontwikkelde het nieuwe kennisplatform samen met Wageningen University & Research, BO Akkerbouw, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet.

Onderzoek en praktijk weer bijeen op Crkls

Volgens initiatiefnemer Geert Hekkert, hoofdredacteur van Future Farming, was het hoog tijd om het versplinterde landbouwkundige onderzoek eens goed door te spitten. Hij haalt aan dat het beproefde naoorlogse OVO-drieluik van onderzoek, voorlichting en onderwijs door privatisering verloren is gegaan. “Destijds had je op iedere tien boeren wel één onafhankelijke, deskundige voorlichter. Maar na de privatisering van voorlichting en onderzoek kwamen onderzoek en praktijk steeds verder uit elkaar te liggen. Crkls is voor akkerbouwers en onderzoekers een plek om dat weer bij elkaar te brengen.”

Lees verder onder screenshot homepage Crkls.nl

Foto: 2

De homepage van Crkls​. Via een van de negen thema´s krijg je direct een overzicht met alle relevante onderzoeken inclusief een betrouwbaarheidsscore. Met een klik op een onderzoek krijg je conclusies, een korte samenvatting en een impactscore. Je kunt vanaf de homepage ook direct zoeken op impactscores.

Onderzoek gericht op akkerbouw

Platforms als Kennisakker en – in mindere mate – Groen Kennisnet zijn niet specifiek op de primaire akkerbouwsector gericht of niet op een eigentijdse manier toegankelijk (zie kader hieronder). Crkls heeft de ambitie om écht toegankelijk, overzichtelijk en relevant te zijn. Dat kwam voort uit ervaringen met de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL).

Hekkert: “We testen in de proeftuin veel nieuwe technieken, zoals variabel kunstmest strooien en variabel spuiten. Niet alles was en is praktijkrijp, dus dan hebben boeren iets van: eerst zien, dan geloven. Door testen en onderzoeken kom je dan verder. We kregen toen de behoefte om de uitkomsten van de onderzoeken te bundelen en toegankelijk te presenteren. Daar kwam Crkls uit voort.”

Lees verder onder het kader

Onafhankelijk en betrouwbare info

Hekkert hecht veel waarde aan de begrippen transparantie, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid in relatie tot onderzoek. “Je ziet dat het vertrouwen in wetenschappelijk onderzoekt afbrokkelt, bijvoorbeeld in de stikstofdiscussie en de RIVM-metingen. Kritiek is welkom en noodzakelijk, maar het mag er niet toe leiden dat mensen álle onderzoek gaan wantrouwen. Voor Crkls kijken we daarom heel kritisch naar hoe het onderzoek is gedaan en hoe relevant het is. Is het onderzoek meerjarig, is het herhaald, statistisch voldoende onderbouwd? Dat levert een betrouwbaarheidsscore op van één tot drie sterren.”

Aanbod onderzoek nu te versnipperd

André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw, ziet ook dat het voor akkerbouwers nu moeilijk is om relevante onderzoeksresultaten te vinden. “Het aanbod daarvan is te versnipperd en veel onderzoek is geschreven vanuit de afzender en niet vanuit de ontvanger.”

De BO Akkerbouw heeft een programma met 77 onderzoeken lopen. “Dat betekent straks 77 onderzoeksrapporten die we niet als een volle kruiwagen op het erf willen storten met de mededeling: alsjeblieft, zoek maar uit. We hebben wel een eigen website waarop we zaken kunnen delen, maar andere partijen zijn veel beter in publiceren van toegankelijke teksten. Daarom zijn we blij dat Misset dit heeft opgepakt. Wij zijn als launching customer ingestapt omdat we dit belangrijk vinden. Van al onze onderzoeken wordt 2% van het budget ingezet om de resultaten op Crkls te kunnen delen. Dat geeft continuïteit.”

Vertaalslag maken

Corné Kempenaar is als onderzoeker van WUR en projectleider van de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) ook betrokken bij Crkls. Veel, maar zeker niet alle onderzoeken op dit nieuwe platform komen uit de koker van Wageningen. “We hebben aan de hand van het Crkls-format een flinke vertaalslag gemaakt om de inhoud toegankelijk te maken voor de akkerbouwers. De missie van WUR is Science for Impact en het is mooi dat onze kennis via Crkls kan doorstromen naar eindgebruikers. En het is ook nog eens interactief. Akkerbouwers kunnen op een forum met elkaar en met onderzoekers in gesprek en discussie over de onderzoeken.”

Profijt hebben van onderzoeken

Voor de betrokkenen is Crkls geslaagd als veel van de ongeveer 8.500 Nederlandse primaire akkerbouwers er daadwerkelijk gebruik van gaan maken en er ook profijt van hebben. Hekkert hoopt dat de resultaten van onderzoeken hen helpt bij het nemen van beslissingen. “Als een teler bijvoorbeeld is geïnteresseerd in niet-kerende grondbewerking, dan doet hij dat niet meteen morgen. Je verdiept je in zo´n onderwerp, leest erover, praat erover. Het zijn soms kleine impulsen die je helpen om een beslissing te nemen. Daarin gaat Crkls een rol spelen.” Er zijn plannen om het platform op termijn te verbreden naar andere agrarische sectoren

Beheer
WP Admin