Dat alleen varkens- en pluimveehouders in aanmerking komen voor steun, heeft LNV besloten op basis van onderzoek van WUR. - Foto: Canva AlgemeenNieuws

Crisissteun voor 2.950 varkens- en pluimveehouders

Ongeveer twee derde van de varkens- en pluimveebedrijven krijgen de komende maand een extra premie van € 2.700 uit de crisisreserve ter compensatie van de gestegen voerprijzen door de oorlog in Oekraïne. Het gaat om ongeveer 2.950 bedrijven, laat uitvoeringsorganisatie RVO desgevraagd weten.

De Europese Commissie heeft de EU-landbouwcrisisreserve geactiveerd vanwege de oorlog in Oekraïne. Doel van de inzet van de landbouwcrisisreserve is de voedselzekerheid veilig te stellen en waar mogelijk te bevorderen of marktverstoringen aan te pakken. Voor Nederland is een budget gereserveerd van € 8 miljoen.

Het is voor het eerst dat Nederland steun uitkeert uit de crisisreserve. De crisisreserve wordt gevuld door een korting op de directe betalingen.

Steun alleen voor bedrijven met vergroeningspremie

Voor uitkering van de premie heeft de Europese Commissie als voorwaarde gesteld dat de bedrijven zodanig actief zijn dat ze een milieu- en klimaatvriendelijke productiemethode hanteren, waarbij ze bijdragen aan circulaire economie, aan goed nutriëntenbeheer en efficiënt gebruik van grondstoffen voldoen. Of ze hieraan voldoen, wordt door RVO getoetst op basis van de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Als ze in aanmerking komen voor de vergroeningspremie, komen ze ook in aanmerking voor deze extra premie. Voorwaarde is ook dat ze minimaal 50 varkens of 250 kippen hebben.

Dat alleen varkens- en pluimveehouders de compensatie voor uit de crisisreserve krijgen, heeft LNV besloten op basis van onderzoek van Wageningen Economic Research naar de gevolgen van de oorlog op diverse sectoren. In mei schreef landbouwminister Henk Staghouwer in een brief aan de Kamer over dit rapport dat voor de akkerbouw en melkveehouderij de hogere kosten naar verwachting ruimschoots gecompenseerd zouden worden. Voor varkens- en pluimveehouderij schrijft de landbouwminister dat de hogere kosten respectievelijk ‘ongeveer’ en ‘ruimvoldoende’ worden gecompenseerd, mits de hogere opbrengstprijzen aanhouden. Voor de glastuinbouw was de verwachting dat de opbrengstprijzen de gestegen kosten niet zouden compenseren, wat tot een inkomensdaling zou leiden.

Sinds mei zijn de varkensprijzen na een korte daling verder gestegen. De eierenprijzen zijn gedaald en nu stabiel op een prijsniveau ruim boven het niveau van afgelopen jaren. De bedrijven hebben echter ook te maken met zeer hoge voerprijzen. Bedrijven zouden hierdoor zelfs in moeilijkheden zijn.

Investeren in verdere vergroeningsmaatregelen

Lidstaten mogen zelf bepalen waar ze de steun inzetten. “Ook al is het uitgekeerde bedrag per bedrijf gering, wanneer de crisisreserve niet gebruikt wordt, vloeit het terug naar de algemene Europese begroting. Op de voorgestelde manier wordt dat voorkomen en worden de middelen adequaat ingezet. De EU-middelen uit de crisisreserve helpt de betreffende boeren bij het investeren in verdere vergroeningsmaatregelen en de afhankelijkheid van extern voer te verminderen. Daarmee draagt het bij aan verduurzaming van de veehouderij”, aldus Staghouwer in antwoord op vragen van BoerBurgerBeweging (BBB).

Ondernemers hoeven de steun niet aan te vragen. Alle varkens- en pluimveehouders die recht hebben op minimaal € 500 uitbetaling van betalingsrechten en dit hebben aangevraagd via de Gecombineerde Opgave, krijgen de steun. Voorwaarde voor de bijdrage uit de crisisreserve is dat ze minimaal 250 stuks pluimvee of 50 varkens hebben.

Reacties

  1. Die 2700€ compenseerde de gestegen kosten door de oorlog als je geluk hebt voor 5 dagen niet voor de 6 maanden die het nu alduurt

  2. Als Nederland zo een derde uitsluit voor deze steun hoeven die een derde ondernemers zich ook niet verder te houden aan de Nederlandse regels zeker?????????????

    1. Is toch 11euro per kip als 250 kippen hebt.
      En Als je het klimaat en millieu niet belast .

Beheer
WP Admin