Cosun: eerder minder dan meer surplusbieten AkkerbouwOpinie

Cosun: eerder minder dan meer surplusbieten

Cosun reageert op de zorgen die akkerbouwer Ko Brooijmans vorige week uitte op de opiniepagina in Boerderij Vandaag. De coöperatie verwacht eerder minder dan meer surplusbieten.

In Boerderij Vandaag is een open brief verschenen van bietenteler Ko Brooijmans die zich zorgen maakt over het rendement van de bietenteelt na de afschaffing van de quotering.

Cosun begrijpt deze zorgen. Na bijna 50 jaar Brusselse regulering worden de regels immers grotendeels geschrapt en wordt de suikermarkt, en daarmee de bietenprijs, minder zeker.

Toewijzing

In zijn brief benadrukt de heer Brooijmans echter vooral dat surplusbieten telen voor een prijs van €25,- per ton volgens hem niet rendabel is, terwijl Cosun anders zou suggereren. Cosun stelt echter niet dat het telen van surplusbieten winstgevend zou zijn. Wel heeft Cosun de afgelopen maanden de leden erop gewezen dat het in 2016 nog van belang is om de toewijzing vol te telen, omdat dit het laatste jaar is dat meetelt voor de leveringsrechten in de toekomst.

Meer quotumbieten

De uitbreiding met 20% geeft de leden de mogelijkheid meer quotumbieten te leveren. Het betekent geen uitbreiding van de hoeveelheid surplusbieten. Evenmin zijn de activiteiten van het IRS om de opbrengst per hectare te verhogen bedoeld om meer surplusbieten in de fabriek te krijgen. De ledenraad van Cosun heeft dit prima begrepen.

Elke bietenteler is vrij om zijn huidige areaal suikerbieten te behouden, in te krimpen of gebruik te maken van het aanbod van Cosun om 20% extra bieten te leveren. Daar is weliswaar een leveringsplicht aan gekoppeld, maar daar staat tegenover dat de basis voor de toewijzing vast wordt. Cosun gaat er vanuit dat dit per saldo tot minder surplusbieten zal leiden.

Jan Willem van Roessel is secretaris van de raad van beheer bij Cosun.

Beheer
WP Admin