AlgemeenAchtergrond

Coryza: besmettelijk maar schade lijkt mee te vallen

De pluimveeziekte coryza (acute snot) heeft inmiddels een reeks bedrijven in korte tijd besmet. Hoewel de schade lijkt mee te vallen, blijft het gissen naar de oorzaak van de uitbraken.

Het aantal coryzabesmettingen in Nederland dit jaar staat inmiddels op acht bedrijven. Zeven van de acht besmette bedrijven liggen in het Gelderse Ede, één besmet bedrijf ligt in het Zeeuwse Borssele. Coryza wordt veroorzaakt door de bacterie Haemophilus paragallinarum. Dit gaat meestal vrij acuut en geeft dikke koppen en (ontstoken) ogen. Een coryzabesmetting geeft doorgaans verhoogde uitval en flinke productiedaling. Soms is er enkel een verlaagde productie en bij enkele bedrijven zijn zelfs helemaal geen symptomen van ziekte waar te nemen.

Op het eerste bedrijf in Ede dat besmet is geraakt lijkt de schade mee te vallen. Het biologische leghennenbedrijf met drieduizend dieren werd op 24 juni getroffen door de ziekte. Het was de eerste keer dat het bedrijf te maken kreeg met coryza. Volgens de pluimveehouder was er slechts in de eerste twee weken na infectie een kleine productiedaling te zien. ”Het percentage kippen dat eieren legt ging in die periode van 95 naar 90 procent, daarna steeg het weer snel naar het oude niveau. Ook op het getroffen pluimveebedrijf van de buren lijkt de schade mee te vallen.”
Hoewel de productiederving lijkt mee te vallen blijft het wel onduidelijk hoe de bedrijven in Ede besmet zijn geraakt. ”Er komt bijna niemand in de stal” zegt de pluimveehouder. Vooral de besmetting op het bedrijf in Borssele blijft een raadsel en een link met de reeks besmettingen in Ede is er vooralsnog niet. Volgens het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) is er geen contact geweest tussen de bedrijven in Ede en Borssele en wordt er niet gebruik gemaakt van dezelfde voerleverancier en pakstation.

Dat er meerdere bedrijven in Ede in een korte tijd zijn besmet is deels te verklaren doordat de bedrijven erg dicht bij elkaar liggen. Maar ook in deze regio is het nog niet helder hoe en wanneer de bacterie bij de bedrijven is geintroduceerd.

Besmettingen onderling zijn waarschijnlijk veroorzaakt via de lucht of stof. De bacterie kan zich hechten aan stofdeeltjes en vervolgens via de ventilatiekanalen en lucht de andere bedrijven besmetten. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) is op dit moment bezig om de genetische profielen van de coryza veroorzakende bacterie in Borssele en Ede te onderzoeken. Eerdere DNA testen in Ede lieten zien dat er kleine variatie is tussen de bacteriën die op de getroffen bedrijven in Ede zijn geïsoleerd.

Totdat er meer bekend is over de oorzaak van de infecties en ter voorkoming van verdere verspreiding worden de kippen op nabijgelegen bedrijven opgehokt op advies van het PPE. Een ophokgebod geldt voor een gebied met een straal van één kilometer rondom het besmette bedrijf, maar zo’n ophokgebod wordt alleen afgekondigd als zich in dat één-kilometergebied een ander pluimveebedrijf met een uitloopsysteem bevindt.

Het productschap kan geen opfokplicht instellen voor biologische bedrijven. Het PPE geeft wel het dringende advies aan de biologische bedrijven om de dieren binnen te houden om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Voerleveranciers, pakstations en anderen die contact onderhouden met de betreffende bedrijven worden opgeroepen extra maatregelen te nemen om versleping van de bacterie te voorkomen. Ook wordt er onderzocht of pluimveebedrijven met vrije uitloop meer risico hebben om besmet te raken met coryza. De Nederlandse Organistatie van Pluimveehouders (NOP) gaat mogelijkheden zoeken om de risico’s op dierziekten bij uitloopkippen te verkleinen. De kring heeft een werkgroep ingesteld die zich hierover gaat buigen.

In de tussentijd nemen de pluimveehouders in Ede niet veel extra maatregelen buiten de standaard hygiënemaatregelen en het dichthouden van de stallen voor publiek. De pluimveehouder van het eerste getroffen bedrijf laat de voertuigen die op het bedrijf komen extra ontsmetten en gaat de volgende koppel legkippen vaccineren tegen coryza. ”In een later stadium krijg ik dus wel te maken met wat extra kosten. Hoeveel dat zal zijn kan ik nog niet inschatten”. Vaccineren is niet verplicht maar aan de pluimveehouder om te beslissen of hij dit waard vindt.

Verder geeft de pluimveehouder aan dat er iets te dramatisch over de ziekte wordt gedaan. ”In mijn ogen hebben we te maken met een milde variant van de ziekte, en is het vergelijkbaar met een uitbraak van infectieuze bronchitis. De kippen zijn inmiddels weer helemaal gezond en ik zit weer op de 95 procent legcapaciteit in de koppel”. Volgens de GD kan de schade ook deels worden beperkt door goed management en een sterke koppel kippen. Hierdoor kunnen de effecten van de ziekte erg verschillen per bedrijf. Volgens het PPE valt de schade van de recente coryza uitbraken ook mee. De export is niet in gevaar omdat er geen grenzen worden gesloten voor coryza.

Beheer
WP Admin