Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Coronacrisis zorgt voor vroeger slachten bokjes

Als gevolg van de coronacrisis zijn er meer geitenlammeren in de eerste twee weken na geboorte naar het slachthuis afgevoerd. Dat schrijft demissionair minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Op basis van I&R gegevens van afgelopen jaren blijkt dat er minder lammeren in de leeftijd van 28 dagen en ouder naar het slachthuis gingen. In de periode van 2016 tot en met 2019 werd zo’n 60% van de lammeren na 28 dagen afgevoerd naar de slacht. In 2020 was dit 48% en op basis van de beschikbare gegevens voor 2021 tot nu toe gaat het om 24%. 46% van de geitenlammeren dat is afgevoerd naar de slacht ging dit jaar op een leeftijd van 7 tot 14 dagen. In voorgaande jaren viel 15 tot 25% van de geslachte geitenlammeren in deze leeftijdscategorie.

Welzijn geitenbokjes

Ondanks deze ontwikkeling concludeert Schouten op basis van gesprekken met de geitensector dat de politieke en maatschappelijke aandacht voor het welzijn van geitenbokjes een omslag in het denken en handelen van individuele melkgeitenhouders in gang heeft gezet. “Steeds meer melkgeitenhouders kiezen ervoor om geitenbokjes op het eigen bedrijf af te mesten. Ik zie dat als een positieve ontwikkeling richting een situatie waarbij zorg voor geitenbokjes een vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering op een melkgeitenhouderij”, aldus Schouten.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Beheer
WP Admin