Coöperatieve zuivel sleutelt aan melkaanvoerknop - Foto: Henk Riswick RundveeAchtergrond

Coöperatieve zuivel sleutelt aan melkaanvoerknop

Hoe melkvermindering precies vorm moet krijgen, weet nog niemand. Ook is er nog geen uitkomst van de ‘derogatietop’. Toch is de coöperatieve zuivelindustrie al volop bezig zich voor te bereiden op een scenario waarin verlaging van de melkontvangst mogelijk is.

Dit blijkt uit uitlatingen van tal van zuivelbestuurders en ondernemers.

De grootste winst valt te behalen bij de grootste coöperatie – FrieslandCampina. Hier wordt al langere tijd gesproken over melkvermindering, ook omdat de aanvoergroei daar enorm groot was. Dinsdag 15 november was de ledenraad bijeen om te kijken of er echt een knoop over kon worden doorgehakt.

Aanpassing statuten FrieslandCampina

Voor FrieslandCampina betekent dit waarschijnlijk een aanpassing van de statuten, al dan niet tijdelijk. Voor een aantal andere, kleinere coöperaties waarschijnlijk ook, maar niet voor alle. DOC Kaas wil zich hierover niet uitlaten. “We kijken ernaar”, zegt voorzitter voorzitter Arjan Schimmel. Van Cono is daarentegen bekend dat die geen aanpassingen hoeft te doen.

Niet elke zuivelaar wil aandringen op melkvermindering

Ook is bekend dat niet alle zuivelbedrijven genegen zijn hun boeren te bewegen minder melk te produceren. Voor particuliere bedrijven is afdwingen van een aanvoerbeperking sowieso lastiger.

Voor coöperaties is een statutenwijziging ten behoeve van het verlagen van de melkaanvoer bovendien een hachelijke zaak. Want wat geef je als coöperatie uit handen? De volgende keer dicteert de onderneming die eigendom is van de coöperatie wat de gewenste melkstroom is, en voor welk doel? Bovendien schuilt er bij een statutenwijziging nog een addertje onder het gras: leden kunnen bij het passeren van de wijziging versneld en boetevrij uittreden. Ook daar zit niet iedereen op te wachten.

Concrete stap zuivelindustrie is wel nodig

Toch is een concrete stap vanuit de zuivelindustrie wel datgene wat melkveehouders nodig hebben om melkvermindering concreet te maken. Misschien hoeven niet alle zuivelbedrijven mee te doen, maar als 85% tot 90% van de zuivelsector meedoet aan vermindering van de melkaanvoer, dan kunnen toch betekenisvolle stappen worden gezet. Voor met name FrieslandCampina wordt het een zware afweging met welk niveau van deelname het genoegen neemt.

De melkveehouderij heeft de markt in ieder geval mee. Nog minder melkaanvoer in de komende maanden zorgt bijna zeker voor verder stijgende melkprijzen. Die kunnen de soms bittere pil voor heel wat boeren vergulden. En voor een bedrijf als FrieslandCampina hoeft beperking van laag-renderende aanvoer niet onaantrekkelijk te zijn.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.