Foto: ANP AlgemeenNieuws

Controle op ggo-ingrediënten wordt lastig

De naleving van de Europese regels voor genetisch gemodificeerde producten wordt lastiger.

In een brief aan de Tweede Kamer zegt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) dat producten die buiten de Europese Unie niet als een genetisch gemodificeerd product worden beschouwd, in de EU toch als zodanig gelden. Dat geldt bijvoorbeeld voor producten die met behulp van nieuwe veredelingstechnieken tot stand zijn gekomen.

DNA-analyses

Daarbij kan het voorkomen dat met DNA-analyses niet kan worden vastgesteld of er sprake is van genetische modificatie. Toch moeten importeurs van een product weten of het ingrediënten bevat die genetisch gemodificeerd zijn.

De minister heeft in de Europese Unie een discussievoorstel ingebracht om een eenvoudige aanpassing aan te brengen in de regels, waardoor nieuwe technieken vrijgesteld worden van de bestaande regelgeving.

Beheer
WP Admin