De verwachting is dat er nog geen eind aan de daling van de indexprijzen voor varkenshouders en vleesverwerkers komt. - Foto: Herbert Wiggerman VarkensNieuws

Consumentenprijs varkensvlees staat aan vooravond van daling

De prijsindex voor de winkelprijs van varkensvlees bedroeg in juli nog altijd 115 punten.

De af-boerderij en industrieprijs staan echter al een aantal maanden onder druk. De af-boerderijprijs daalde tussen mei en juli met 9 punten, ofwel 7% naar 122 punten. De industrieprijs daalde zelfs met 11 punten naar 106 punten. Dit blijkt uit de voedselprijzenmonitor van Agrimatie.

Moeizame markt werkt door op consumentenprijs

De verwachting is dat er nog geen eind aan de daling van de indexprijzen voor varkenshouders en vleesverwerkers komt. Naast de moeizamere export van varkensvlees speelt ook het tegenvallende zomerseizoen een rol in de lagere afzet op de inlandse markt. Daar staat wel tegenover dat er meer vlees richting de horeca gaat, maar dat is een beperktere markt.

De consumentenprijs kan niets anders dan deze daling volgen. Agrimatie verwacht dat de consumentenprijsindex met enkele procentpunten zal dalen.

Beheer
WP Admin