Melkveebedrijf in Drenthe. - Foto: Koos Groenewold RundveeNieuws

Consulent helpt Drentse melkveehouders bij verduurzaming

Voor bedrijfsontwikkeling in combinatie met verduurzaming kunnen melkveehouders in Drenthe sinds vrijdag 21 april de hulp inroepen van een consulent.

Dat melden LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

De consulent Duurzame Melkveehouderij gaat letterlijk de boer op en ondersteunt Drentse melkveehouders bij het ontwikkelen van hun bedrijf in combinatie met grondgebondenheid en duurzaamheid.

Groenmanifest

Het consulentschap is een voortvloeisel uit het programma Toekomstgerichte landbouw en de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur Drenthe. Hierin hebben partners uit het Groenmanifest een gezamenlijk gedragen koers uitgezet. Doelstelling is dat Drentse melkveehouderijbedrijven in 2020 tot de top van grondgebonden melkveehouderij horen en gericht zijn op een duurzame productie.

Doel is dat Drentse melkveebedrijven in 2020 tot de top van de grondgebonden melkveehouderij horen en gericht zijn op duurzame productie.

Drentse landbouwstructuur

Volgens de organisaties legt de consulent, als ‘makelaar en schakelaar’, verbindingen tussen individuele melkveehouders en de opgaven en ambities die er liggen om de Drentse landbouwstructuur te verbeteren en zo te voldoen aan de opgaven voor water, milieu en natuur.

Ontwikkelagenda Melkveehouderij

De nieuwe consulent, Mirjam Balkema, werkt in opdracht van de stuurgroep voor de Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur Drenthe. Daarin zijn LTO Noord, de Natuur en Milieufederatie Drenthe (mede namens Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer), het Drents Agrarisch Jongerencontact en de provincie Drenthe vertegenwoordigd.