AlgemeenNieuws

Commissie werkt aan andere regels expertgroepen

Brussel – De Europese Commissie wil de regels voor lidmaatschap van expertgroepen aanpassen. Vaak gehoorde kritiek is dat de invloedrijke experts die de Commissie over tal van issues adviseren banden hebben met grote bedrijven, bijvoorbeeld in de gewasbescherming of veredeling.

De Commissie praatte onlangs leden van de milieucommissie in het Europees Parlement bij over de aanpassing.

Belangenverstrengeling

Details blijven vooralsnog uit, maar de Commissie zegt binnenkort met een gedetailleerd voorstel te komen om belangenverstrengeling te voorkomen. Leden zullen in elk geval een extreem gedetailleerd overzicht moeten geven van hun activiteiten en de bedrijven waarvoor ze hebben gewerkt of nog steeds werken. Ook als de experts niet in dienst zijn van een bedrijf maar wel opdrachten voor bedrijven uitvoeren, moet dit in detail worden aangegeven.

‘Kennis industrie overweldigend’

De Commissie zoekt binnen de expertgroepen naar een balans tussen mannen en vrouwen, de lidstaten en belangen. Dus bijvoorbeeld evenveel mensen uit de hoek van milieubeschermers als mensen die werken voor een industrie. De Commissie benadrukt ook dat op veel terreinen de kennis vanuit de industrie eenvoudigweg overweldigend is, en dus niet genegeerd kan worden.