Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Commissie-Nijpels moet verduurzaming veehouderij versnellen

EZ-staatssecretaris Van Dam stelt een nieuwe commissie in die concrete maatregelen moet voorstellen om de verduurzaming van de veehouderij versnellen.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) stelt een commissie in die zich gaat buigen over de toekomst van de veehouderij. Met de commissie wil het kabinet inzetten op een verdere versnelling van de verduurzaming van de veehouderij. “Hoewel er in de afgelopen jaren op verschillende thema’s vanuit de veehouderij betekenisvolle stappen zijn gezet, is het noodzakelijk om ook in de komende periode vooruitgang te blijven boeken naar een meer duurzame, diervriendelijke en economisch rendabele veehouderij”, aldus Van Dam.

De commissie, onder leiding van Ed Nijpels (VVD), gaat zich richten op het verbeteren van economische perspectieven, verdere verduurzaming en versterking van het maatschappelijk draagvlak van de hele veehouderij.

Concrete voorstellen voor maatregelen intensieve veehouderij

De Commissie-Nijpels moet met concrete voorstellen komen voor acties en maatregelen die bijdragen aan een verdere verduurzaming van de intensieve veehouderij in ecologisch, sociaal en economisch opzicht. Deze verdere verduurzaming moet leiden tot betere maatschappelijke inbedding van de intensieve veehouderij. De acties en maatregelen zijn gericht op overheden, de sector, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en burgers.

Felix Rottenberg

De commissie bestaat naast voorzitter Ed Nijpels uit Joszi Smeets (Youth Food Movement), Martin Scholten (Wageningen UR), Felix Rottenberg (PvdA), Ruud Huirne (Rabobank) en Hans Hoogeveen (ministerie van EZ). Van Dam verwacht dat de Commissie rond de zomer haar voorstellen kan opleveren.

Vervolg op Commissie-Van Doorn

Met de commissie wordt ‘een vervolg gegeven aan het advies ‘Al het vlees duurzaam in 2020′ van de Commissie-Van Doorn’, aldus Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer. Bestaande maatregelen, zoals de nieuwe marktconcepten voor varkensvlees en kip, de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij en de Alliantie Verduurzaming Voedsel vormen volgens Van Dam een goede basis om verdere stappen te nemen. De commissie Nijpels kijkt breder dan de commissie Rosenthal, die zich alleen op de varkenshouderij richt.

Van Dam: acties en maatregelen voor sector, overheid en burgers

“De commissie Nijpels gaat voortbouwen op de commissie Van Doorn, die al wel mooie adviezen heeft gegeven, maar nog weinig verandering heeft teweeggebracht”, zegt staatssecretaris Martijn van Dam. “De insteek is dat ze met hele concrete suggesties komen. Met acties en maatregelen voor zowel de sector als de overheid en burgers, om de toekomst van de veehouderij te verstevigen. De marktsituatie is in met name de varkens- en kalverhouderij aanzienlijk veranderd ten opzichte van de tijd van de Commissie Van Doorn. Er zijn grote zorgen in deze sectoren. Dit is een logisch moment om te kijken welke veranderingen nodig zijn.”

Beheer
WP Admin