Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Commissie MER vraagt om visie voor landelijk gebied

Er moeten concrete doelen komen voor natuur, water en klimaat voor de middellange en langere termijn. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in een advies aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).

De Commissie MER zegt dat de minister eerst met een goede visie moet komen op het landelijk gebied, waarna die visie moet worden omgezet in duidelijke doelen voor de lange termijn (2050). Het Nationaal Programma Landelijk Gebied, waarvoor het kabinet € 24,3 miljard heeft uitgetrokken, moet de basis vormen voor bescherming van natuur, water en klimaat, gepaard aan toekomstperspectief voor de landbouw.

Een visie op de lange termijn geeft duidelijkheid aan overheden, ondernemers, bewoners en milieuorganisaties, zegt de Commissie MER..Bovendien kan met een duidelijke visie worden voorkomen dat er nu maatregelen worden genomen die uiteindelijk niet effectief of zelfs ongewenst zijn.

Beheer
WP Admin