Foto: ANP AlgemeenNieuws

College van Beroep gaat op in Raad van State

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven gaat op in de Raad van State. Dat staat in een wetsvoorstel dat Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) is na de Tweede Wereldoorlog ingesteld om zaken te behandelen die spelen tussen overheid en bedrijfsleven. Bij conflicten over overheidsbeslissingen op grond van praktisch alle landbouwwetgeving komt nu het CBB in beeld. Het college heeft talloze rechtszaken over toewijzing van mestrechten, melkquotum of toeslagrechten behandeld. De vragen over de uitbraak van mond- en klauwzeer in Kootwijkerbroek en Kamperveen zijn ook door het CBB behandeld.

Systeem rechtspraak vereenvoudigen

Plasterk wil het systeem van de rechtspraak vereenvoudigen, waarbij conflicten tussen bedrijven en overheid in hoogste instantie wordt voorgelegd aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS). De RvS spreekt nu ook al recht op het gebied van conflicten tussen overheid en bedrijven als het gaat om verlening van vergunningen voor bijvoorbeeld de Natuurbeschermingswet of de Omgevingswet.

Met de opheffing van het CBB zal de behandeling van beroepen tegen beslissingen op grond van onder meer de Boswet, de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren, de Landbouwkwaliteitswet, de Meststoffenwet, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Wet Verbod Pelsdierhouderij en de Zaaizaad- en Plantgoedwet worden overgedragen aan de afdeling bestuursrechtspraak van de RvS.

Beheer
WP Admin