Een proefveld met aardappelen die resistent zijn gemaakt tegen phytophthora. Met een heffing wordt het collectief onderzoek in de akkerbouw veiliggesteld. Foto: Koos Groenewold AkkerbouwOpinie

Collectief onderzoek zeker samen betalen

Minister Henk Kamp heeft de deur geopend voor een verplichte contributie door boeren aan collectief onderzoek. Via een zogenoemde verbindendverklaring wil de Brancheorganisatie Akkerbouw (BO) zo snel mogelijk alle akkerbouwers juridisch verplichten jaarlijks een financiële bijdrage te leveren.

Zodra dit handen en voeten krijgt, zullen overige sectoren weldra volgen. Het is geruststellend dat hiermee de financiering voor collectief ondersteund onderzoek wordt veiliggesteld. Het was een van meest vervelende problemen na de afschaffing van productschappen. De innovatieve koppositie van de Nederlandse landbouw staat hiermee op het spel, en daarmee ook de toekomst van de individuele akkerbouwers en veehouders.

Wie bepaalt waaraan het geld wordt besteed?

Maar er zitten nog wel haken en ogen aan de praktische uitvoering. Wie bepaalt uiteindelijk waaraan het collectief verzamelde geld wordt besteed? Nu is er binnen de akkerbouw nog overeenstemming, maar de kans op gesteggel is groot gezien het enorm versplinterde organisatielandschap. BO wil een bijdrage op gewasniveau innen: €8,80 per hectare granen, poot- of consumptieaardappel €13,20.

Dit lijken nu redelijke bedragen, maar mag BO deze bijdragen ongelimiteerd verhogen? Daarnaast worden akkerbouwers verplicht hun bedrijfsgegevens al of niet via de (Gecombineerde Opgave) meitelling beschikbaar te stellen aan een niet-overheidsorganisatie. Zijn die gegevens op bedrijfsniveau wel veilig voor commerciële partijen?

Goede terugkoppeling onderzoeksresultaten

Of deze vorm van financiering toekomstbestendig is, zal dan ook niet alleen afhangen van een goede terugkoppeling van de onderzoeksresultaten aan de boeren.

Beheer
WP Admin