Touwtrekken - hetzelfde touw, maar voor wie is het langste eind? - Foto: Canva AlgemeenOpinie

‘Coalitie zonder visie laat minister het werk opknappen’

VVD, D66, CDA en CU durven het niet aan om moties van de oppositie te steunen. Ondanks inhoudelijke voorstellen waar individuele coalitiepartijen wel oren naar hebben. De coalitie laat het werk aan de minister.

De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie stemmen na een debat van 9 uur alleen in met hun eigen visieloze motie, waarin ze de minister vragen om zijn eigen plan uit te voeren. Het plan? Kom na de zomer met een ‘visie, strategie en overlegstructuur om de landbouw toekomst te bieden’.

Niet zijn eer te na

De eer was aan CU-Kamerlid Pieter Grinwis om – ook namens zijn coalitiematen – de inhoudsloze motie in te dienen. Alle andere 22 moties van de oppositiepartijen werden niet aangenomen, simpelweg omdat de oppositie alleen geen meerderheid in de Tweede Kamer heeft. En geen van de 4 coalitiepartijen stemde voor een van de oppositiemoties.

Waren die andere moties zo slecht dan? Dat niet per se. Ja, er waren wat – al op voorhand kansloze – moties van rechtse partijen over de afschaffing van alle stikstofregels. Tijdens de stemmingen gingen er nog geen 30 handen voor omhoog. Maar er waren ook inhoudelijk doordachte voorstellen van bijvoorbeeld SP, Partij voor de Dieren en BBB voor maatregelen om de import van landbouwproducten met lagere duurzaamheidseisen te beperken.

Toch maar geen doelsturing

Of het plan van SGP en BBB om de komende tijd vorm te geven aan doelsturing in plaats van middelsturing. Een voornemen waar de boerenorganisaties in de onderhandelingen continue op hamerden en waar ook de coalitiepartijen zich in het voorgaande debat positief over uitspraken.

En dan was er het politiek slimme voorstel van 6 oppositiepartijen, zowel links als rechts georiënteerd. GroenLinks, Partij van de Arbeid, SP, Volt, SGP en BBB willen voor Prinsjesdag het voorstel voor ecosysteemdiensten uit het concept-akkoord in een regeling gieten. Dat plan is al doorgerekend door de Wageningen University en Research (WUR). CDA’er Derk Boswijk vraagt al 2 jaar om langere contracten voor boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen.

Toch wees de minister de motie van de brede oppositie af in het debat, omdat hij er zo snel geen geld voor heeft. In de stukken van het conceptakkoord was namelijk in een voetnoot opgenomen dat de financiering voor die diensten op de lange termijn via heffingen moet worden betaald. Tot ontsteltenis van de indieners.

Hetzelfde touw, maar voor wie is het langste eind?

Indiener Klaver (GL) bijt de minister toe: “Het maakt me niet uit hoe we dit gaan dekken. […] Want dit is een signaal van de Kamer. Dit moet er komen.”

Maar de minister houdt vol: “We zitten op de inhoud echt wel aan hetzelfde touw te trekken, maar we moeten dit wel op een ordentelijke manier organiseren.”

De coalitie neemt bij de stemmingen hetzelfde standpunt in als de minister en stemt de motie weg. Dit leidt tot de bijzondere situatie dat LTO teleurgesteld is dat een motie van GroenLinks is weggestemd. Geen van de coalitiepartijen durft in te stemmen met een van de andere voorstellen. Daar is blijkbaar politiek geen ruimte voor. De coalitie heeft duidelijk geen visie op het toekomstige landbouwbeleid en laat het werk aan de minister.

Reacties

  1. Rutte heeft problemen gemaakt en nooit problemen opgelost. Er zijn er teveel nu. Ook weet hij dat de problemen niet opgelost kunnen worden met vvd/cda aan de ene kant en d66/cu aan de andere. Rutte liep vast en de regering laten klappen de enige oplossing. Maar wél met de gunstigste smoes en dat is electoraal de asielzoeker problematiek. Rutte hoopt straks door te gaan met ja21, bbb, cda en zijn eigen vvd. Hopelijk voor de boeren lukt dat. En dan schippers ipv rutte.

  2. Gelukkig hoeft dit alles niet meer, dit kabinet is gevallen en wordt herinnerd als de regering met de meest gevormde crises zonder er ook maar één op te lossen!

Beheer
WP Admin