'Begin september moeten, met het oog op de te houden Formule 1-wedstrijd, werkzaamheden plaatsvinden'. - Foto: ANP AlgemeenColumn

‘Circuit van Zandvoort bedreigt natuur’

Hoe zot wil je het hebben?

Er zijn mensen die veel op hebben met de rugstreeppad en de zandhagedis. Deze twee diertjes worden bedreigd door het circuit van Zandvoort. Daar moeten, met het oog op de te houden Formule 1-wedstrijd, begin september, werkzaamheden plaatsvinden. Graafwerkzaamheden waarbij zand wordt ontgraven en opgehoogd, asfalteringswerkzaamheden, de realisatie van (tijdelijke) tribunes, de realisatie van een keerwand, de realisatie van tunnels, het verbreden en versterken van paden, de aanleg van enkele paden en het verplaatsen van een pad met talud. Daarvoor is een ontheffing van de provincie nodig op grond van de Natuurbeschermingswet. Die ontheffing is verleend en het circuit is onmiddellijk aan de slag gegaan.

Beroep op rechtbank Noord-Holland

De pad en de hagedis zijn waarschijnlijk dus al vertrokken. Dat is wel een risico, want er liep nog een beroep bij de rechtbank van Noord-Holland. Gelukkig, voor de Formule 1 tenminste, heeft de rechtbank het beroep op 12 augustus 2021 verworpen. De wet bevat strikte criteria voor het verlenen van zo’n ontheffing. Een daarvan is dat de ontheffing nodig is “in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard”. Een van de vragen voor de rechtbank was dus: is hier sprake van een dwingende reden van groot openbaar belang?

Rechtbank gaat mee in openbaar belang

Op het eerste gezicht zou je denken: dat is natuurlijk onzin, het is een particuliere onderneming van enkele autoliefhebbers, die gesteund worden door enkele grote bedrijven, en die graag een paar dagen willen knallen in de duinen. Maar de rechtbank gaat er toch in mee: “een dwingende reden van groot openbaar belang (is) met name gelegen in het naar de eisen van deze tijd weer mogelijk maken van een topsportevenement met statuur en met grote nationale en internationale belangstelling. Het gaat om één van de meest bekeken sportevenementen ter wereld waarmee niet slechts een tijdelijk belang wordt nagestreefd”. Verder is ”aannemelijk dat die gepaard zal gaan met een economische impuls”.

De natuur delft steeds het onderspit als we echt moeten kiezen voor duurzaamheid

Tja, hoe zot wil je het hebben? Het hele internationale industrieterrein Heerlen-Aken is eind jaren negentig van de vorige eeuw door de Raad van State afgeblazen vanwege de aanwezigheid van de korenwolf (waarvan overigens niet eens duidelijk was of het beest zich daar wel echt bevond). Voor die regio leek mij dat industriegebied niet onbelangrijk, en later is het ook alsnog van de grond gekomen, in elk geval belangrijker dan zo’n autorace voor Zandvoort. Daar is het toch al te druk.

Zo zien we maar weer dat – als het er op aankomt – de natuur steeds het onderspit delft als we echt moeten kiezen voor duurzaamheid. Uitzondering: de veehouderij. Die mag worden gekneveld. Schande.

Reacties

  1. Als ik erg neatief ben, dan zie het niet anders dan: “Het kapitaal wint” Laten we eerlijk zijn achter de autosport zitten zeer grote finaciele belangen en in de voedingsmiddelen handel gaan ook miljarden. Beide finaciele belangen maakt het nie tuit waar het geld weg komt als het maar komt. Ik bedoel te zeggen de voedingsmiddelen handel verdient even veel of misschien wel meer aan Import voeding dan aan in Nederland geproducerd voedsel. Voor heb geldt “hoe houdt ik de klant / consument tevreden en wel da tdoe je door mee te huilen als het gaat over Bio-diversiteit en chemie vrije landbouw. in het schap is deze wens droom niet meer van belang, daar gelden de aloude handelsregels o veel mogelijk marge binnen halen, zonder je klant weg te pesten.¨

  2. Voor zover ik weet wordt er het hele jaar door gereden in allerlei klasses. Formule 1 wordt er vanaf dit jaar weer onderdeel van. De rechter kan met zijn eigen auto een rondje rijden op Zandvoort of hij kan er ook een snelle auto huren.

  3. Onzin regelrechte flauwekul, er gebeurt niets met die wensnatuur als er eens stevig een paar dagen geknalt wordt op Zandvoort! Dat moeten ze veel vaker doen, maar die gekke MOB clubjes van deze wereld blijven het maar proberen,overal waar een mens blij van wordt moet kapot!

Beheer
WP Admin