Chris Kalden spreekt in juni de pers toe na een overleg over het inmiddels gesneuvelde Landbouwakkoord. - Foto: ANP / Sem van der Wal AlgemeenNieuws

Chris Kalden, oud-voorzitter Landbouwakkoord: ‘Stop met soebatten’

Chris Kalden – de voorzitter van de onderhandelingen over het inmiddels gesneuvelde Landbouwakkoord – vindt dat er genoeg opties in het concept staan om verder te bouwen aan een toekomstplan voor de landbouw.

De voorzitter van het Landbouwakkoord vindt dat het nu maar eens klaar moet zijn met ‘soebatten over hoe het eindpunt er precies uit moet zien en of dat wel gehaald wordt.’ Wat hem betreft, is het nu tijd om aan de slag te gaan. Dat schrijft Chris Kalden in zijn analyse over het geklapte akkoord.

Basis in concept-Landbouwakkoord

De inhoudelijke basis ligt er al – in het concept-Landbouwakkoord dat vorige week vrijdag openbaar werd. Hij doelt dan op de afspraken over verdienvermogen, innovatie, bescherming van landbouwgrond, ruimte voor eigen sturing van de boer en aandacht voor sociaal-economische gevolgen in de gebiedsprocessen.

Net als veel van de gesprekspartners ziet Kalden het als winst dat alle betrokkenen in de agrarische sector intensief met elkaar hebben gepraat. Dat overheid en boeren – toen de gesprekken vorderden – op zoek gingen naar een gedeelde visie over hoe de toekomst er dan uit moet zien. Overheden en boerenorganisaties moeten vooral regelmatig overleggen om dat vertrouwen uit te bouwen.

Verschuiving naar doelenbeleid

Kalden verwijst ook naar de verschuiving van middelen- naar doelenbeleid om vertrouwen te winnen. Middelenbeleid staat voor steeds meer regels. Doelenbeleid ‘zet ondernemers in hun kracht, ze nemen verantwoordelijkheid voor maatschappelijke doelen en verantwoorden zich over hun resultaten’. Hij doet ook een oproep aan de overheid: ‘Stop met het technisch en juridisch problematiseren van doelsturing en ga er volop – gezamenlijk – en hartelijk mee aan de slag.’

De titel van de analyse van de voorzitter is Kom in beweging, een oproep én een verwijzing naar het net-niet-akkoord dat de titel In beweging mee had gekregen als de onderhandelingen wel geslaagd waren. Chris Kalden – oud-Secretaris-Generaal van het ministerie van Landbouw en voormalig directeur van Staatsbosbeheer – leidde de gesprekken over het Landbouwakkoord sinds maart dit jaar tot half juni. Toen werd na het opstappen van LTO besloten om het proces te stoppen.

Nu is het aan het kabinet om zelf een plan te trekken. Chris Kalden adviseert: ontwikkel een beknopte visie op de toekomst van de landbouw – belang, blijvers, randvoorwaarden – op basis van enkele sleutelprincipes.

Beheer
WP Admin