AlgemeenNieuws

‘China en India moeten landbouwmarkten openen’

Genève – De VS wil dat ontwikkelingslanden die de landbouw beschermen en daarmee handelsstromen beïnvloeden minder worden ontzien in een nieuw wereldhandelsverdrag.

Nu wordt binnen WTO-onderhandelingen alleen onderscheid gemaakt tussen ontwikkelde- en ontwikkelingslanden. Wat de VS betreft zijn sommige ontwikkelingslanden echter sterk genoeg om ook gedwongen te worden bepaalde handelsconcessies te doen. Daarbij zijn de Amerikaanse pijlen vooral gericht op China en India.

De VS zei tijdens een bijeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie WTO dat bepaalde landen hun handelsverstorende steun aan boeren sinds 2008 flink hebben opgevoerd. Daarbij wijzen de diplomaten op een rapport over handelspraktijken van China, India, Brazilië, Turkije en Thailand. Het onderzoek is door lobbybedrijf DTB Associates uitgevoerd in opdracht van belangenbehartigers van de Amerikaanse landbouw. China en India hebben de suggestie dat niet alle ontwikkelingslanden hetzelfde behandeld moeten worden scherp afgewezen.

De Amerikaanse vertegenwoordiging bij de WTO herhaalde een eerder gehoorde klacht dat landen zichzelf mogen classificeren als ontwikkelingsland. China heeft inmiddels de tweede grootste economie wereldwijd na de VS, maar houdt vast aan de status van arm land. Wat de VS betreft is dat, ondanks het gemiddeld per inwoner lage inkomen in China, niet fair. Sterker, China speelt volgens de Amerikaanse landbouwlobby al jaren vals door zich niet aan bestaande WTO-afspraken over interventieprijzen te houden.

De voorstellen voor een nieuw wereldhandelsverdrag vragen om sterke liberalisering van de landbouw in de VS, maar dat is volgens de Amerikanen niet acceptabel tenzij ontwikkelingslanden met omvangrijke steunprogramma’s ook stappen zetten. In de huidige voorstellen hoeven ontwikkelingslanden vrijwel niets te doen. Dat komt doordat de onderhandelingsronde bij aanvang in 2001 van start ging als ‘Doha Ontwikkelingsronde’, met als opdracht, met het oog op arme landen, liberalisering tot stand te brengen.

Beheer
WP Admin