Premium
Veehouders telen nu naast gras vrijwel alleen mais. In een bouwplan met voederbieten, veldbonen en koolzaad (foto) kan ook het krachtvoer van het eigen bedrijf komen. - Foto: Pieter Struyk RundveeAchtergrond

Chemievrije maisteelt met behoud van ruwvoeropbrengst

Beheer
WP Admin