Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Celgetal vlot onder 200.000 geschoten

Het gemiddelde enkelvoudig celgetal van boerderijmelk over 2015 is gedaald tot 188.000 cellen per milliliter melk. Dat is een daling van 12.000. Dit blijkt uit cijfers van het zuivellaboratorium Qlip in Zutphen.

Zeker met de introductie van selectief droogzetten in 2014 en het intensief doorvoeren ervan in 2015, is de daling van het celgetal opmerkelijk. Verwacht werd dat koeien in de lactatie een iets hogere kans op mastitis zouden hebben. Uit de cijfers is niet te zien of dat ook daadwerkelijk zo is. In elk geval hebben veehouders ‘verkeerde’ melk dan wel uitgehouden.

Een andere reden voor de daling van het celgetal is het uitblijven van een hittestress periode in 2015. Een echt lange periode van warm weer heeft zich niet voorgedaan. Hittestress uit zich in verminderde weerstand en vaak is dat enkele weken later terug te vinden in de celgetalwaarden.

Geometrisch celgetal gedaald

Het geometrisch celgetal is gedaald van 197.000 (2014) naar 184.000 cellen per milliliter melk in 2015. Het percentage dat daarbij de grens van 400.000 overschreed is nog slechts 0,55%, tegen 0,81% in 2014.

Het lager gebruik van antibiotica en zorgvuldiger omgaan met deze stoffen heeft ertoe geleid dat het percentage kortingsgevallen voor groeiremmende stoffen is gedaald tot 0,01%.

Percentage boterzuur en kiemgetal iets ongunstiger

De kwaliteit van de melk op gebied van boterzuur en kiemgetal ontwikkelt zich juist iets ongunstiger. Het percentage boterzuur (+/-) stijgt van 6,17% in 2014 naar 7,48% in 2015. Het percentage +/+ (korting) stijgt van 0,79% naar 1,05%.

Het enkelvoudig kiemgetal stijgt van 12.800 naar 13.900 kolonievormende eenheden (kve). Het geometrisch gemiddelde komt uit op 2.800 en slechts 0,09% overschrijdt daarbij de grens van 100.000 kve.

Het ureumgetal komt over 2015 uit op 22,2 milligram per 100 melk. Daar lijkt een iets dalende trend zichtbaar, al is deze heel dun. De voorgaande jaren lag het op 22,5 (2014) en 22,7 (2015). Het laagste gemiddelde melkureumgetal werd vastgesteld in 2012. Toen kwam het uit op 21,4 milligram per 100 gram melk.

Beheer
WP Admin