AlgemeenNieuws

CDA bezorgd over inwerkingtreding activiteitenbesluit

Den Haag – Het CDA is bezorgd of het moment waarop het activiteitenbesluit van kracht wordt, wel kan worden gehaald.

De Raad van State heeft het advies over het activiteitenbesluit nog niet afgegeven aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.Hierdoor komt de inwerkingtreding van de wet, die per 1 juli van dit jaar gepland staat, mogelijk in gevaar.

De Raad van State heeft doorgaans drie maanden nodig om advies uit te brengen over een nieuwe wet. Gezien de uitgebreidheid van de wet, heeft de Raad nu meer tijd nodig. De Raad verwacht vooralsnog in mei met een advies te komen.

CDA-kamerlid Ger Koopmans pleit ervoor om het activiteitenbesluit zo snel mogelijk van kracht te maken. Hij vraagt of het mogelijk is om hiervoor af te wijken van de vaste veranderdata voor wetgeving, die op 1 januari en 1 juli is, als de datum van 1 juli niet wordt gehaald. Daarnaast wil hij het ministerie vragen om gemeenten alvast in te lichten over de nieuwe regelgeving. ‘Het zou erg onlogisch zijn als er nu wordt gehandhaafd op de aanwezigheid van mangaten in dieseltanks, terwijl dat straks bij de inwerkingtreding van het activiteitenbesluit niet meer nodig is.”

Het ontwerpbesluit ligt sinds december bij de Raad van State. Het gaat om een uitgebreid document, waarin door aangenomen kamermoties wat wijzigingen zijn doorgevoerd. In het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer worden veel milieuregels samengevoegd, waardoor vergunningverlening eenvoudiger kan. Bovendien zijn door de nieuwe wet veel milieuvergunningen voor agrarische bedrijven tot een bepaalde omvang niet meer nodig, omdat een melding volstaat.

Beheer
WP Admin