Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

‘CBS kreeg te weinig data om aan verplichting te voldoen’

CBS moest overgaan tot het verplichten van het aanleveren van gegevens, omdat uit de vrijwillige enquêtes onvoldoende data kwam om nog betrouwbare gegevens aan het Europees statistisch bureau Eurostat te leveren.

Dat schrijven staatssecretaris Martijn van Dam en minister Henk Kamp van Economische Zaken in reactie op Kamervragen van SGP en CDA over de extra data die CBS aan boeren vraagt, op straffe van een boete.

Vrijwillige enquête wordt verplicht

“De responspercentages op de betreffende enquêtes zijn zover teruggelopen, dat het niet langer mogelijk was om betrouwbare informatie over de landbouwsector te produceren. Dat was de aanleiding voor het besluit om over te gaan tot verplichtstelling van de voorheen vrijwillige enquêtes”, aldus de bewindspersonen. Ze schrijven dat CBS zoveel mogelijk gebruik maakt van data die via de landbouwtelling of via andere wegen al beschikbaar zijn.

‘Landbouwtelling levert onvoldoende informatie op’

Echter, voor bijvoorbeeld het aantal varkens per 1 december zijn er geen goede gegevens beschikbaar. De data via het I&R-systeem geeft voor de varkenshouderij geen volledige informatie, omdat hier geen cijfers over geboortes in staan. Ook bevat de landbouwtelling geen informatie over de oogstraming of gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het aanleveren van deze data aan Eurostat is verplicht.

CBS mag zelf boetes opleggen

Van Dam en Kamp willen geen maatregelen nemen om de lastenverzwaring van deze verplichte enquête te verminderen. Ze schrijven dat de lastendruk met betrekking tot statistische gegevens afgelopen jaren al fors is afgenomen. CBS is als onafhankelijk bestuursorgaan zelf bevoegd om boetes wel of niet op te leggen.

Beheer
WP Admin