Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

CBb: Geen Diergezondheidsfondsheffing na fout I&R-systeem

Een schapenhouder hoeft toch geen Diergezondheidsfondsheffing (DGF-heffing) te betalen over de jaren 2017 en 2018. Vanwege een fout in het systeem voor identificatie en registratie (I&R) waren er volgens de I&R veel meer dieren op zijn bedrijf dan daadwerkelijk aanwezig.

Het College voor Beroep van het bedrijfsleven (CBb) heeft een streep gezet door de DGF-heffing die de schapenhouder over die twee jaren opgelegd kreeg. Het gaat respectievelijk om bedragen van € 364,00 en € 441,90. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet daarnaast de proceskosten van de schapenhouder vergoeden.

Afwijken van systematiek

Volgens het CBb is de minister in dit geval ten onrechte uitgegaan van de informatie uit het I&R-systeem. In zijn algemeenheid mag het ministerie dit systeem wel als uitgangspunt nemen om DGF-heffing op te leggen, zo stelt de bestuursrechter. Maar als er sprake is van tegenbewijs dat aantoont dat het daadwerkelijke aantal dieren op het bedrijf veel lager is, kan worden afgeweken van die systematiek.

Volgens het I&R-systeem had de schapenhouder 354 dieren in 2017, en 360 in 2018. Het overgrote deel van die dieren had de veehouder echter in de twee jaar daarvoor al afgevoerd. Dat bleek ook bij een NVWA-controle in 2016, toen er 19 schapen, 24 lammeren en 5 geiten op het bedrijf aanwezig waren, terwijl er volgens de I&R 340 schapen op het bedrijf hadden moeten zijn.

Fout in systeem

Volgens de rechtbank heeft de veehouder de aan- en afvoer van de andere schapen wel gemeld via het I&R-systeem, maar zijn die door een fout in het systeem niet verwerkt. De economische politierechter heeft vastgesteld dat het I&R-systeem in 2015 enkele maanden niet goed heeft gemerkt en daardoor niet voldoende betrouwbaar was, aldus het CBb.

Het ministerie besloot al eerder dat het bedrijf na de NVWA-controle in 2016 over dat jaar de DGF-heffing niet hoefde te betalen. Bij minder dan 26 schapen hoeft namelijk helemaal geen DGF-heffing betaald te worden.

Lijsten aanwezig bij NVWA

Bij de NVWA zijn ook lijsten aanwezig waarop de afmeldingen staan die het bedrijf wel deed, maar die niet in de I&R terechtkwamen. Met al die gegevens is wat het CBb betreft duidelijk dat het aantal dieren dat daadwerkelijk aanwezig was in 2017 en 2018 veel lager was dan het I&R-systeem vermeldde.

De minister mag zich bij het opleggen van de DGF-heffing niet baseren op evident onjuiste gegevens, aldus de rechter.

Beheer
WP Admin