Foto: Marc Heemen AlgemeenAchtergrond

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Nevenfunctie: vice-premier.

Dat het ambt van landbouwminister geen eenvoudige klus zou zijn, zag Carola Schouten al in bij haar aantreden. Maar dat de zwaarte van haar portefeuille jaarlijks zou toenemen, had niemand verwacht. Na jaren van fosfaatperikelen, claimt nu de stikstofproblematiek de volledige agenda. Boeren verliezen het vertrouwen in de mooie woorden van Schouten en demonstreren massaal tegen haar beleid. Belangenorganisaties schorten overleggen op. Ook de politiek heeft felle kritiek op de minister. Haar wordt verweten de regie kwijt te zijn. Schouten wil dossiers graag doorgronden en zorgvuldig en juridisch houdbaar aanpakken, maar heeft hier tijd voor nodig. Haar wens om met haar toekomstvisie en herziening van het mestbeleid tot een langjarig stabiel landbouwbeleid te komen, valt door de hernieuwde hectiek vooralsnog in het water.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug