AkkerbouwNieuws

Cao-onderhandeling open teelt muurvast

Utrecht – De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de open teelt zijn woensdag vastgelopen. De vakbonden zeggen dat de voorstellenbrief van LTO Nederland geen basis biedt om verder te praten. LTO moet met betere voorstellen komen, aldus FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen.

Volgens de vakbonden zijn de werkgevers op geen enkele manier bereid de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de sector te verbeteren. ,,Integendeel, met de voorstellen willen de werkgevers de arbeidsvoorwaarden van de grootste groep werknemers met ongeveer 10 procent verslechteren. Zo wil men de werknemers meer uren laten werken voor hetzelfde loon, meer tijdelijke werknemers volgens het minimumloon betalen en de arbeidsvoorwaarden van werknemers bij payrollbedrijven en uitzendbureaus verder verslechteren”, zegt bestuurder Marcelle Bense van FNV Bondgenoten.

LTO Nederland noemt de houding van de vakbonden niet constructief. ,,De vakbonden eisen dat wij als werkgevers in de plantaardige sector onze voorstellen intrekken. Dat we het niet eens zijn, is tot daar aan toe, maar eisen dat wij voorstellen van tafel halen, dat is niet constructief”, aldus Mans Vulto van LTO .

In de sector open teelt werken ongeveer 100.000 werknemers, waarvan ongeveer 28.000 vaste en 72.000 tijdelijke werknemers. Zij werken onder andere in de fruitteelt, boomteelt, bloembollenteelt, akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt.

Beheer
WP Admin