Het gebruik van kunstmest is in de loop der jaren al sterk afgenomen. Met innovaties kunnen emissies verder worden teruggedrongen, aldus Herre Bartlema. - Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Campagne voor toekomstbestendige kunstmestvervangers

Onder het motto ‘De boer aan het roer’ heeft het Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kringlooppreciesiebemesting (NCOK) de voorlichtingscampagne kunstmestvervangers gelanceerd.

Met kunstmestvervangers wil het NCOK, onder leiding van Herre Bartlema, de oplossing bieden voor de stikstofcrisis en voor de algehele noodzaak om emissies terug te dringen in de landbouw. Het overstappen op precisiebemesting met meststoffen uit de circulaire economie, oftewel kringloopprecisiebemesting, is volgens het NCOK ‘landbouwkundig rationeel en maatschappelijk zeer gewenst’. Deze technieken leiden niet alleen tot minder emissies, maar ook tot hogere opbrengsten met minder verspilling. “We kunnen zonder kunstmest uit de fabriek”, stelt Bartlema. “Die is namelijk te duur om te maken en om te kopen, het jaagt de inflatie aan. Zo komen we in een kunstmestcrisis terecht.”

Voorbeelden van kringloopprecisiebemesting

In het webinar waarmee de voorlichtingscampagne woensdag 31 augustus 2022 is afgetrapt, passeerden verschillende voorbeelden van kringloopprecisiebemesting de revue. Zoals het bemesten met verdunde drijfmest met een zelfrijdende sleepslangbemester, koeien preciezer voeren zodat er via de urine minder stikstof vrijkomt en mestverwerkingsunits op boerenbedrijven. Er zijn subsidies beschikbaar dit die financieel praktisch mogelijk maken.

Geen sanering

Het gebruik van kunstmest is in de loop der jaren al sterk afgenomen, geeft Bartlema aan. Met innovaties, waar er nog meer van in de pijplijn zitten, kunnen emissies verder worden teruggedrongen. Zelfs de stikstofcrisis kan zo het hoofd worden geboden, is zijn overtuiging. Sanering kan daarmee, volgens hem, van het crisistoneel worden verdrongen.

Afrekenbare StoffenBalans

Het beleidsinstrument om innovaties en managementmaatregelen zoals kringloopprecisiebemesting als oplossing voor de problematieken in de landbouw te laten gelden, is volgens het NCOK de Afrekenbare StoffenBalans (ASB) of MINAS 2.0. Deze is vrij makkelijk op te zetten met bestaande infrastructuur en kan later worden verfijnd. Met zo’n balans kunnen boeren ook worden gecontroleerd. De Commissie-Remkes heeft de ASB als oplossingsrichting in het stikstofprobleem gepresenteerd in 2020. Boeren voeren in dit systeem in welke stoffen er op een bedrijf binnen komen – via bijvoorbeeld voer en kunstmest – en wat eruit gaat in vlees, gewassen of melk. NCOK zegt: begin nu snel en verfijn gaandeweg.

Erfbetreders bereiken

Kennisoverdracht is essentieel voor een doorbraak en daarom wil NCOK zoveel mogelijk erfbetreders bereiken die boeren op weg kunnen helpen. De organisatie roept ze op om bij volgende webinars aan te schuiven. Verder houdt NCOK velddemonstraties om innovaties te laten zien.

Meer artikelen over precisielandbouw lezen? Bekijk de themapagina hier.
Beheer
WP Admin