Bij proefboerderij AIKC Rusthoeve in Colijnsplaat zijn alle suikerbietenpercelen met een Monosem 12-rijige, camera-gestuurde schoffelmachine gewied. Hier is de machine actief in de strokenteeltproef. - Foto’s: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Camera-gestuurde schoffelmachines in de praktijk

In Zeeland zijn de afgelopen weken op meerdere percelen demonstraties gehouden met camera-gestuurde schoffelmachines.

Het schoffelmechaniek van de Monosem in detail. De cameratechniek zorgt er voor dat ondanks zijdelingse afwijkingen in de rij toch kort op het gewas geschoffeld kan worden.

Het is daarom cruciaal dat de schoffelbalk onafhankelijk van de trekker heen en weer kan bewegen. Bij Monosem zorgt deze hydraulische telescoop voor de beweging.

De camera registreert de gewasrij. De verkregen data wordt door de software geanalyseerd en met het resultaat wordt de schoffelbalk aangestuurd.

Het is wel van belang voor deze 12-rijige wieder dat er ook met 12 rijen wordt gezaaid. In deze strokenproef werd met 6 rijen gezaaid. Afwijkingen zijn dan bijna onvermijdelijk. In het extreemste geval kan door alle variabelen afwijkingen tot 8 centimeter ontstaan.

In samenwerking met coöperatie CZAV uit Wemeldinge demonstreert mechanisatiebedrijf Rovem uit Terneuzen bij verschillende telers en gewassen de Steketee-camera gestuurde schoffelmachine. Ook dit is een 12 rij-wieder maar door de 3 rijen schoffeldelen van beide zijden op te klappen of weg te halen zoals in dit geval, is de machine een 6-rijer.

Dit perceel cichorei was door de teler al met wiedeg bewerkt. Doordat vanwege het natte weer niet eerder onkruid mechanisch kon worden bestreden, waren nu veel onkruiden te groot voor de wiedeg.

De schoffelmachine maakt er korte metten mee. Met een goede afstelling kan met een snelheid tot 15 kilometer per uur gewied worden zonder gps.

Maar door de camerabesturing kan nu wel op 2 centimeter van de plant gewied worden. Ook wanneer zoals hier zonder gps is gezaaid. Het beeld is enigszins vertekend door het resultaat van de eerder ingezette wiedeg.

De camera gezien door de scharnierdelen van de side-shift waarmee de schoffelbalk aan de draagbalk is bevestigd.

In het midden de hydraulische telescoop voor de heen- en weergaande beweging tijdens het wieden met rechts het scharnier.

Het beeld op de monitor waarop de software de schoffelbalk aanstuurt. Tijdens het rijden zoekt de software tussen twee denkbeeldige lijnen aan weerszijden van elke rij het gewas naar het midden en bepaalt zo waar gewied gaat worden. De blauwe lijnen zijn de uitkomst die de schoffelbalk aanstuurt.

Er wordt gewied op verschillende percelen met verschillende gewassen en gezaaid met verschillende zaaimachines. Het is daarom aannemelijk dat er bij het begin nog een en ander bijgesteld moet worden. Wanneer een camera gestuurde schoffelmachine is afgesteld op een bepaalde zaaimachine, zal dit een optimaal resultaat opleveren.

Beheer
WP Admin