Foto: Jan Zandee AlgemeenNieuws

Burgergroepen slaan handen ineen tegen veehouderij

Burgergroepen uit Noord-Brabant, Gelderland en Limburg die vechten voor een veehouderij met minder dieren, verenigen zich in het Burgernetwerk Nederland.

Het Burgerplatform Minder Beesten, Leefbaar Buitengebied Gelderland en Kerngroep Limburg Gezonder denken samen meer druk op de Haagse politiek te kunnen zetten.De organisaties richten zich volgens Maria Berkers van Burgerplatform Minder Beesten nadrukkelijk niet op boeren, maar op volksvertegenwoordigers. “De landelijke wet- en regelgeving is sinds de Tweede Wereldoorlog nauwelijks veranderd. Natuurlijk zijn op milieugebied en qua dierenwelzijn wel stappen gezet; de productie staat nog altijd centraal. We nemen boeren niet kwalijk dat ze binnen wetgeving grenzen opzoeken, maar die wetgeving moet op de schop.”

‘Veestapel moet kleiner’

De organisaties vinden dat de veestapel kleiner moet, omdat een hoge veedichtheid zou leiden tot stank, milieuschade en een achteruitgang van de volksgezondheid. “We staan voor een economisch, ecologisch en sociaal verantwoorde veehouderij. Hier horen boeren thuis en vrijwel iedereen heeft boeren in de familie. Maar ik denk dat het tijd is om een meer grondgebonden sector te kiezen, met op redelijke schaal gesloten kringlopen.”

Achter de organisaties staat een groot aantal kleinere, vaak lokale groepen. Sommige groepen richten zich op het schrijven van opiniestukken voor politiek en pers, andere op het mobiliseren van mensen en weer andere op procederen. Als eerste project hebben leden van de drie groepen samen adviezen ingediend voor de herzieningsronde van de geurwet.

De organisaties onderzoeken of groepen in andere provincies zich ook willen aansluiten.

Beheer
WP Admin