Premium
Columnist Roel Jongeneel: "De overheid zorgt ervoor dat de burger-boer-belasting gericht bij de landbouw wordt ingezet." - Foto: Canva/Getty Images AlgemeenColumn

‘Burger-boer-belasting’

Reacties

  1. Leuk idee, die Burger-Boer-Belasting, want het gaat boeren 1,4 miljard euro per jaar opleveren voor verduurzaming en hogere inkomens. Daar kan de nieuwe landbouw minister zo mee aan de slag om boeren financieel toekomstperspectief te bieden. Dat zou dan een btw verhoging van 2% worden op voedsel? hmm. Dan beter een voedselproduct dat niet al te duurzaam en gezond is selecteren en daar de heffing op leggen, bijvoorbeeld vlees. Zo’n heffing levert ook ca 1,4 miljard euro op. Zie dit manifest eerlijke vleesprijs dat een aantal landbouw organisaties onlangs ondertekenden deze reactie is automatisch gemodereerd

  2. FarmerFriendly (farmer-friendly.nl) is tot nu toe het beste initiatief dat er voor kan zorgen dat alle extra opbrengsten terecht komen bij de boeren – waarvoor die extra opbrengsten bedoeld zijn. Dat alleen de boeren die weer door extra hoepels heen moeten springen daarvan een aandeel moeten kunnen krijgen, is onrechtvaardig zolang er nog een gat zit tussen opbrengstprijs en kostprijs. De kostprijsberekening van DDB toont al jaren aan hoe groot dat gat is (aanzienlijk!). En ook Jongeneel weet best dat dat gat er al decennia is. Eerst dat gat (door alle extra wettelijke en bovenwettelijke eisen die de markt niet ‘beloond’) maar eens dichten voor er weer nieuwe hoepeltjes worden opgehangen!

  3. Dat geld kunnen komt toch weer terrecht bij onze toeleveranciers en afnemers. De boer is vaak slechts een doorgeefluik waardoor deze gelden (subsidies) naar de kapitaalkrachtige bedrijven van de periferie ‘verdwijnen’.

  4. Niveleren is een feest. Waarom mensen met een kleine beurs pesten met duurder voedsel? Wat is er mis met inkomstenbelasting? Volgens de fransen is het belangrijkste doel van een regering om te niveleren. Geld van de rijken naar de armen brengen. Via inkomstenbelasting kun je ook de verduurzaming financieren. Trouwens: het zijn vaak de rijken die zeggen te willen verduurzamen, nooit de armen. Nou dat kunnen ze dan mooi laten zien!

  5. Verduurzamen werkt alleen op wereldniveau, voesdsel domweg duurder maken gaat niet werken want de mensen kunnen het nu al bijna niet meer betalen….
    Verduurzamen kan alleen via techniek en innovatie, en die ontwikkeling moet wel de daden drang van politici bij kunnen houden als je voor de muziek uit gaat lopen krijg je een crisis als we nu meemaken met energie.
    En dan is er nog ‘wat is duurzaam’ in Nederland wordt door te veel mensen gezien als terug naar ot en sien boerderij, meer hectare en minder vee. Dat is niet duurzaam alleen maar kosten verhogend, verduurzamen is meer produceren en tegelijk minder het milieu belasten.

  6. De vraag die zich bij mij opkomt “Mag belasting aan de grens op voedsel om hiermee de prijs van import en eigen productie gelijk te trekken”. We hebben per slot de WTO afspraken getekent en kunnen niet zonder de wereld vrijhandel voor onze andere producten. Verder zal deze burger-boer-belasting in Staatskas verdwijnen en (hopelijk) voor het beoogde doel gebruikt wordt. We weten hoe de Macsharry bedragen de laatste jaren zijn verworden tot een beleidsinstrument om natuur en klimaat eisen door te voeren op de boerenbedrijven. Naast deze gevaren zal het in ieder geval leiden tot een Nieuwe golf aan Bureaucratie en politieke afhankelijkheid van de voedselproducenten (boeren).

Beheer
WP Admin