Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Budget compensatie pelsdierhouders overschreden

147 nertsenhouders hebben voor 180 locaties een aanvraag ingediend voor de compensatieregeling. Volgens minister Schouten zou het budget van € 150 miljoen met € 12,6 miljoen overschreden worden.

Het beschikbare budget van € 150 miljoen voor de nadeelcompensatie voor nertsenhouders wordt overschreden. Dat blijkt uit een brief van demissionair landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

Verbod op houden pelsdieren

In verband met besmettingen van nertsen met het coronavirus is begin dit jaar een verbod ingesteld op het houden van pelsdieren in Nederland, vier jaar eerder dan het geplande verbod in 2024. Om ondernemers financieel tegemoet te komen, is er voor deze drie jaar een nadeelcompensatieregeling ingesteld. 147 nertsenhouders hebben voor 180 locaties een aanvraag ingediend voor de nadeelcompensatieregeling. Hiervan heeft RVO de helft, 91 aanvragen, definitief vastgesteld, 2 aanvragen zijn afgewezen en 50 bedrijven hebben een voorschot ontvangen. De overige 4 aanvragen zitten in de beoordelingsfase.

€ 150 miljoen gereserveerd

Voor nadeelcompensatie is een budget van € 150 miljoen gereserveerd, waarvan € 130 miljoen programmageld en € 20 miljoen uitvoeringskosten. Dit blijkt echter onvoldoende. “De meest actuele raming van RVO voorziet in een overschrijding van het programmabudget met € 12,6 miljoen. De verwachte overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door een hoger aantal meewerkende ondernemers dan vooraf ingeschat”, schrijft Schouten.

Sloop- en ombouwregeling

Naast de nadeelcompenstatieregeling is er voor de bedrijven ook een sloop- en ombouwregeling ingesteld. Hiervoor hebben inmiddels 157 ondernemingen een aanvraag ingediend, met betrekking tot 176 locaties. Er zijn 58 aanvragen voor sloop- en ombouwsubsidie, 98 aanvragen voor sloopsubsidie en 1 aanvraag voor ombouwsubsidie. De aanvragen worden de komende periode door RVO beoordeeld.

Voor het Sociaal Economisch Plan (SEP) dat nertsenhouders, meewerkende gezinsleden en personeelsleden kan ondersteunen bij hun beroepswisseling, heeft de uitvoerende Nederlandse Federatie Edelpelsdierhouders (NFE) inmiddels ruim 500 aanvragen goedgekeurd.

Beheer
WP Admin