Tuinders hebben in 2021 meer aardgas gebruikt om kassen op temperatuur te krijgen. Gevolg is een grotere uitstoot van broeikasgassen. - Foto: Fotostudio Atelier 68 AlgemeenNieuws

Broeikasgasuitstoot omhoog; Urgenda-doel niet behaald

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is afgelopen jaar met 2,1% gestegen. Daarmee is volgens een eerste raming van het CBS en RIVM de Urgenda-doelstelling in 2020 niet behaald.

De Urgenda-doelstelling bedraagt 25% reductie van alle emissies ten opzichte van 1990. In 2020 werd de doelstelling wel net behaald. Het CBS gaf toen al dat dit wel voor een aanzienlijk deel te danken was aan de coronapandemie, waardoor emissies gerelateerd aan elektriciteit en mobiliteit flink omlaag gingen. In 2021 zijn de broeikasgasemissies gestegen in de categorieën gebouwde omgeving, elektriciteit en land- en tuinbouw. De uitstoot van industrie en mobiliteit blijven aardig gelijk ten opzichte van 2020.

Meer aardgas in tuinbouw

In de land- en tuinbouw steeg de emissie van broeikasgas in 2021 met 2% ten opzichte van een jaar eerder. Het CBS schrijft dit met name toe aan een relatief koud en minder zonnig eerste halfjaar, waardoor onder andere tuinders meer aardgas hebben gebruikt om kassen op temperatuur te krijgen. In het vierde kwartaal lag het aardgasverbruik van de land- en tuinbouw wel een stuk lager dan in diezelfde periode een jaar eerder.

Urgenda spreekt van een ondermijning van de rechtstaat omdat het na zeven jaar niet is gelukt om de uitspraak van de rechter na te leven. De organisatie wil snel met relevante ministers in gesprek over het alsnog behalen van de vereiste doelen en het extra laten dalen van de uitstoot om het tekort van vorig jaar goed te maken.

Eerste raming

De raming van CBS en RIVM is een eerste raming. Begin september komen de emissiecijfers over 2021 die gebruikt worden voor de internationale reportages, aldus het CBS, die aangeeft dat vooral op sectorniveau de cijfers dan nauwkeuriger worden. De cijfers over 2021 worden definitief vastgesteld in februari 2023.

Beheer
WP Admin