Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

‘Britse overstromingen niet schuld van boeren’

Britse boeren zijn niet (mede)schuldig aan de recente overstromingen, vanwege het gegroeide maisareaal, zoals is gesuggereerd. Dat zegt het Britse graanschap AHDB Cereals.

De suggestie dat het groeiende areaal mais, met de gevolgen van dien voor de grondstructuur, een rol heeft gespeeld bij de recente grootschalige overstromingen in Groot-Brittannië, is ongegrond. ”Hoewel het vertrouwen van mais in theorie kan leiden tot compactere grond die het water minder goed vast houdt, is het areaal mais relatief zo klein dat je wel veel verbeelding moet hebben om te denken dat dit de enorme overstromingen van de afgelopen weken heeft veroorzaakt.” Dat zegt een woordvoerster van AHDB Cereals, het Britse graanschap.

Vinger wees naar boeren in Britse en Nederlandse pers

AHDB Cereals reageert daarmee op opmerkingen, zowel in de Britse pers als in een Nederlands dagblad, dat de grote watersnood in het noorden van Engeland en in Schotland in ieder geval deels te wijten is aan de veranderingen in de landbouw. De boeren zouden niet alleen ‘verkeerde’ gewassen kiezen maar ook te vaak bomen kappen op hoger gelegen gronden, zodat het overvloedige regenwater ongehinderd naar beneden kan stromen.

Farmers Weekly hield enquête na beschuldigingen aan adres boeren

Voor vakblad Farmers Weekly zijn die beschuldigingen zelfs reden om een online-enquête te houden onder haar boeren-lezers over de vraag of zij onterecht de schuld in de schoenen geschoven krijgen voor de recente watersnood.

Vooral de ‘drive’ om meer mais te telen, zowel als voedergewas als voor energie-opwekking, zou daarbij volgens de critici een rol spelen. Maar uit de cijfers blijkt dat dat in feite onzin is. Vorig jaar werd in Groot-Brittannië net 187.000 hectare mais verbouwd, wel iets meer dan in vorige jaren maar nog altijd een schijntje van de in totaal 4,5 miljoen hectare Britse akkerbouwgrond.

Vooral de ‘drive’ om meer mais te telen, zowel als voedergewas als voor energie-opwekking, zou volgens de critici een rol spelen bij de watersnood.

Verreweg het grootste deel van dat areaal wordt gebruikt voor tarwe, met 1,7 miljoen hectare, gevolgd door gerst (1,1 miljoen) en koolzaad (ruim 650.000 hectare). ”Maar dat alles betekent niet, dat wij ook hier niet altijd veel aandacht besteden aan de grondstructuur en de invloed die de verschillende gewassen daar op kunnen hebben,” voegt de woordvoerder van AHDB Cereals eraan toe. ”De structuur en de gezondheid van de grond staan ook bij ons bovenaan de agenda. Er wordt erg veel gedaan om die grondstructuur te verbeteren, hoewel dat in de meeste gevallen pas op de langere termijn resultaten afwerpt.”

Drainage landbouwgronden

Het graanschap, onderdeel van de koepelorganisatie Agricultural and Horticultural Development Board, heeft bijvoorbeeld in september nog een handleiding voor drainage van landbouwgronden uitgegeven. ”Daarmee hopen we de boeren ondersteuning te bieden bij beslissingen over het investeren in nieuwe drainage of onderhoud en vernieuwing van bestaande systemen.” Verder werken een aantal akkerbouwers binnen de ‘Monitor Farms’ van AHDB Cereals mee aan projecten om de grond en grondstructuur te verbeteren.

Beheer
WP Admin