RPA-ambtenaren interpreteren sommige formulieren naar eigen inzicht.</p> <p><em>Foto: Rural Payments Agency</em> AlgemeenNieuws

Britse boer slachtoffer van chaos bij toeslagrechten

De chaos bij het Rural Payments Agency dreigt ertoe te leiden dat boeren gekort worden op hun rechten. Boeren draaien op voor fouten die volledig te wijten zijn aan de incompetentie van ambtenaren, schrijft The Telegraph.

Het Britse dagblad schrijft een vernietigend artikel over de grote problemen bij de berekening en uitbetaling van de toeslagrechten. De ambtenaren van het Rural Payments Agency maken er elk jaar weer zo’n bende van dat een flink bedrag aan uitgekeerde rechten door Brussel als ‘niet akkoord’ wordt aangemerkt, schrijft de krant. ‘Dat heeft de regering tot nu toe al €800 miljoen aan boetes opgeleverd, wat de komende tijd kan oplopen tot meer dan €1,25 miljard.’

Opgave online invullen

De huidige problemen komen vooral doordat Britse boeren – net als Nederlandse boeren – hun Gecombineerde opgave alleen online kunnen afhandelen. Ze moeten daarbij echter veel meer en ingewikkelder gegevens verstrekken dan voorheen. Dat leidde er al enkele keren toe dat de IT-systemen van de Rural Payments Agency (RPA), het bureau dat de toeslagrechten in Groot-Brittannië uitbetaald, bezweken.

Perceelgrootte tot 4 cijfers achter de komma

Zo moeten boeren nu tot 4 cijfers achter de komma aangeven hoe groot elk perceel is en moeten ze een groot aantal nieuwe gewascodes verplicht gebruiken. Bovendien gelden er complexe regels voor vergroening en milieuvriendelijke zones.

Veel boeren kregen alsnog een papieren formulier dat RPA-ambtenaren vervolgens digitaal zouden verwerken. Na veel vertraging kregen de boeren een overzicht van hun uitbetaling en ontdekten ze dat het systeem vol fouten zit. Sommigen missen honderden hectares land, terwijl van anderen de opgave niet werd geaccepteerd omdat de gegevens niet precies overeenkwamen met wat de satellietfoto’s lieten zien.

Ambtenaar interpreteert formulier naar eigen inzicht

Bovendien bleken ambtenaren sommige onleesbare formulieren naar eigen inzicht te hebben geïnterpreteerd. Zo werd AC58 (vogelzaad) aangezien voor AC66 (tarwe), schrijft de krant. ‘Het gevolg is dat duizenden boeren in deze moeilijke tijden niet ontvangen waarop ze recht hebben. Maar wat het helemaal onverteerbaar maakt is dat het RPA hen nu voorhoudt dat ze boetes zullen krijgen voor frauduleuze informatie, terwijl dat geheel en al te wijten is aan de incompetentie van RPA’s eigen ambtenaren. Bovendien is de chaos zo groot dat Londen verdere boetes van Brussel kan verwachten.’

Beheer
WP Admin