Dierenmishandeling en dierverwaarlozing zal harder worden aangepakt. - Foto: Canva AlgemeenNieuws

Brede steun voor houdverbod bij dierenmishandeling of verwaarlozing

Er komt een zelfstandig houdverbod voor dieren voor dierhouders die hun dieren mishandelen of verwaarlozen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel van minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid en Piet Adema van landbouw om dierenmishandeling en dierverwaarlozing harder aan te kunnen pakken. Met de huidige regelgeving ervaren handhavers beperkingen aan bij de controle en handhaving op dierenwelzijn.

Met de nieuwe wet kan aan mensen die dieren zwaar mishandelen of verwaarlozen een verbod op het houden van dieren worden opgelegd. Dit houdverbod kan voor zowel voor particulieren als professionele houders van dieren gelden. “Ook professionele veehouders hebben de opdracht en de verantwoordelijkheid om te zorgen voor het welzijn van hun dieren. Ook bij professionele veehouders komen misstanden voor en die kunnen we op deze manier aanpakken”, aldus landbouwminister Piet Adema.

Het houdverbod geldt volgens het huidige wetsvoorstel, voor een maximale periode van 20 jaar, waarbij ook een mogelijkheid is om dit te verlengen. Met een breed ondertekend amendement wil de Kamer dit voorstel verder uitbreiden tot een levenslang houdverbod.

Meer mogelijkheid tot straffen

Met de wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing krijgen handhavers als NVWA en politie, maar ook de rechter meer mogelijkheden om straffen op te leggen in geval van overtredingen. Bestuursrechtelijk kan de kan de officier van justitie of de rechter op basis van de Wet Economische Delicten (WED) nu al een bedrijf voor maximaal een jaar stil leggen in geval van verwaarlozing of dierenmishandeling, maar de nieuwe regeling geeft meer ruimte om dit te doen. Het kan nu los van andere boetes of maatregelen worden opgelegd en ook als er bijvoorbeeld schrijnende dierenwelzijnssituaties zijn waarbij niet direct wetten worden overtreden, maar het welzijn van de dieren wel ernstig in het geding is.

Stillegging bedrijven

“Een houdverbod aan bedrijfsmatige houders zal er in de praktijk vaak op neerkomen dat het bedrijf wordt stilgelegd. Je zou kunnen stellen dat de gevolgen van een opgelegd houdverbod daarmee voor een bedrijfsmatige houder in potentie groter zijn dan voor een particuliere houder”, aldus Yesilgöz.

Het houdverbod wordt persoonlijk opgelegd. Wanneer een veehouder een dergelijke maatregel opgelegd krijgt, kan een familielid het bedrijf voortzetten, maar zal er door de werkwijze van risicogerichte controles wel extra toezicht zijn. Voor mensen die uit onwetendheid niet goed voor hun dieren zorgen, komt een mogelijkheid om een educatieve maatregel op te leggen, om de kennis over het houden van dieren bij te spijkeren.

Couperen en afsturen

Tot nu toe worden gecoupeerde paarden nog altijd toegelaten tot keuringen, mits er een medische reden voor is. Dat bleek in de praktijk opvallend vaak voorkomen. Nu wordt het in zijn geheel verboden om met gecoupeerde dieren deel te nemen aan shows of keuringen.

Ook het afsturen van dieren op mensen of andere dieren – bijvoorbeeld bij hondengevechten – kan door de wet worden aangemerkt als een misdrijf. Daarbij wordt wel onderscheid gemaakt als er sprake is van een redelijk doel. Bijvoorbeeld het verjagen van vogels op eigen terrein met een hond, is nog wel toegestaan.

Celstraffen

Verder gaat de maximumstraf voor dierenmishandelaars of verwaarlozing omhoog van 3 jaar naar 5 jaar cel en mogen burgers niet meer zelf dieren doden. Hier blijven wel enkele uitzonderingen voor bestaan, zegt landbouwminister Piet Adema. Zo blijft het in uitzonderlijke gevallen mogelijk om zelf dieren te doden als die ondraaglijk lijden, en in sommige gevallen is het thuis slachten van dieren toegestaan.

Het kabinet en de Kamer waren opvallend eensgezind over het onderwerp tijdens het debat. PVV-er Dion Graus en PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg spraken van een historische dag nu het mishandelen van dieren harder wordt aangepakt.

Beheer
WP Admin