LTO-voorzitter Sjaak van der Tak roept op tot het snel legaliseren van PAS-melders. "Gezinsbedrijven worden nu door onbetaalbare dwangsommen vermorzeld.". - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Brandbrief LTO naar Van der Wal: snel legaliseren van PAS-melders

LTO Nederland heeft een brandbrief gestuurd naar minister Van der Wal met daarin de oproep voor het snel legaliseren van PAS-melders om dwangsommen te voorkomen.

Ook het geduld van LTO Nederland is op aan het raken als het gaat om de problematiek van de PAS-melders, bedrijven die zonder natuurvergunning zitten, omdat ze eerder alleen een melding hoefden te doen. Het rijk heeft toegezegd dat legaliseren van PAS-melders snel gedaan wordt, maar voor sommigen dreigt nu een dwangsom vanwege de ontbrekende vergunning.

LTO: ‘Gezinsbedrijven vermorzeld’

In de brandbrief namens de boeren schrijft voorzitter Sjaak van der tak: “Gezinsbedrijven worden nu door onbetaalbare dwangsommen vermorzeld. Dit door een overheid die ze hoort te beschermen.”

LTO Nederland voorziet dat op termijn voor alle PAS-melders zo’n situatie dreigt. Dus wil LTO zo snel mogelijk actie van de betrokken minister: Christianne van der Wal van Stikstof. LTO schrijft haar: “Om ervoor te zorgen dat de Overijsselse PAS-melders geholpen worden en om te voorkomen dat de andere ruim 2500 PAS-melders in Nederland in dezelfde situatie terechtkomen, is het nodig dat u direct met een passende oplossing komt. LTO Nederland roept u en de provincies daarom nogmaals op om verantwoordelijkheid te nemen en het beloofde legaliseren van PAS-melders zo snel mogelijk te realiseren.”

Legaliseren PAS-melders dient ook maatschappelijk doel

Dat die legalisering niet eenvoudig is, omdat overheden (bijvoorbeeld) vanwege staatssteunregels geen stikstofruimte kan kopen om uit te geven aan boerenbedrijven, dat ziet LTO ook. Toch wringt het: “Ondertussen koopt Rijkswaterstaat als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van I&W wel boerderijen op om wegenbouw mogelijk te maken. Dat gebeurt onder het mom van een dringend maatschappelijk doel,” schrijft LTO, om zich vervolgens af te vragen of het oplossen van de fouten door de overheid, niet ook een maatschappelijk doel dienen. Namelijk: de (juridische) zekerheid van boeren.

LTO wijst de minister in haar brandbrief nog maar eens op de aanbevelingen van Johan Remkes, die adviseert om de vrijgekomen stikstofruimte als eerste te gebruiken om de PAS-melders te legaliseren. De huidige praktijk waarin overheidsinstanties als Rijkswaterstaat stikstofruimte kopen voor hun eigen vergunningen, is dan ook in strijd met dit advies, vindt LTO.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Beheer
WP Admin