Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Brabant wijst claims veehouders af

Het provinciebestuur van Noord-Brabant wijst het bezwaar van 295 Brabantse veehouders af die het niet eens zijn met de maatregelen om de veehouderij versneld te verduurzamen.

De veehouders wilden dat de provincie het besluit zou terugdraaien dat Provinciale Staten op 7 juli hadden genomen. Het provinciebestuur wil dat verouderde stallen versneld voldoen aan eisen om de uitstoot van ammoniak, fijn stof en stank te verminderen. Landbouworganisatie ZLTO heeft zich hard verzet tegen de ingreep, die volgens de organisatie verder gaat dan wat boeren aankunnen.

ZLTO werkt nog aan een juridische procedure tegen de provincie.

Beheer
WP Admin