De provincie Noord-Brabant werkt door aan de plannen voor het landelijk gebied, ook nu PVV, NSC, VVD en BBB in politiek Den Haag hebben laten weten dat ze af willen van het Transitiefonds waarin ruim 20 miljard euro voor deze aanpak zou komen. "We blijven koersvast. Een pas op de plaats is geen optie", aldus gedeputeerde Hagar Roijackers. "De verplichtingen waar wij in Brabant voor staan zijn niet weg." – Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Brabant: pas op de plaats met plannen landelijk gebied geen optie

De provincie Noord-Brabant werkt door aan de plannen voor het landelijk gebied, ook nu PVV, NSC, VVD en BBB in politiek Den Haag hebben laten weten dat ze af willen van het Transitiefonds waarin ruim 20 miljard euro voor deze aanpak zou komen. “We blijven koersvast. Een pas op de plaats is geen optie”, aldus gedeputeerde Hagar Roijackers. “De verplichtingen waar wij in Brabant voor staan zijn niet weg.”

Partijen in Provinciale Staten wilden vrijdag weten of en hoe de plannen in het voorontwerp Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) nu nog kunnen worden uitgewerkt. Roijackers gaf aan dat zij de komende vier jaar vooruit kan met middelen die eerder al zijn toegezegd zoals geld voor agrarisch landbouwbeheer. De focus legt ze daarbij op de gevolgen van stikstof in natuurgebieden en het verbeteren van de waterkwaliteit. “Wij veren terug op onszelf en de afspraken in het bestuursakkoord.” En: “We kunnen de komende jaren betekenisvolle stappen zetten.”

De BBB wil de Brabantse plannen liefst van tafel. “Dien geen voorontwerp BPLG in”, aldus BBB-Statenlid Johan van Bommelen. “Het transitiefonds vervalt op het moment dat de nieuwe bewindslieden op het bordes staan.” Een meerderheid van de partijen steunt de koers van Roijackers. “De coalitie in Den Haag gaat ons stikstofprobleem niet oplossen. We moeten doen wat nodig is en niet wegkijken”, stelde Jade van der Linden (GroenLinks). Inge Vossen (Volt) riep Gedeputeerde Staten op “vooral niet het braafste jongetje uit de klas te zijn en vooral aan te pakken. Brabant heeft het nodig”.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin