Foto: Ronald Hissink RundveeNieuws

Brabant legt vergunningverlening emissiearme melkveestallen stil

In Noord-Brabant zijn tijdelijk geen Wnb-vergunningen mogelijk voor emissiearme stalsystemen voor melkrundvee en vrouwelijk jongvee.

Aanvragen worden niet in behandeling genomen tot er vanuit Den Haag meer duidelijkheid is over de gevolgen van enkele rechterlijke uitspraken over emissiearme huisvestingssystemen in de rundveehouderij. Dat heeft het provinciebestuur vrijdag 4 november bekendgemaakt.

Te weinig garanties

Na een aantal rechterlijke uitspraken is verwijzing naar de zogeheten RAV-lijst niet meer voldoende voor een vergunning. De RAV-systematiek zou te weinig garanties bieden dat de stallen goed genoeg werken. Daarom is nu per geval een zogeheten passende beoordeling nodig. Maar hoe die er uit moet zien, is nog niet bekend.

Wie een onherroepelijke vergunning heeft, behoudt deze, benadrukt de provincie in een persverklaring. De pauze in de vergunningverlening betreft alleen de rundveehouderij. Maar door alle onzekerheden over stikstof is er ook vertraging mogelijk bij andere Wnb-vergunningstrajecten, aldus de provincie.

Duidelijkheid van LNV

Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver benadrukt dat ze blijft geloven in innovatie. “Uiteraard hebben we wel zekerheid nodig dat de huisvestingsystemen ook doen wat ze beloven. Het is zeer wel mogelijk dat ze dat doen, maar dat kan op dit moment onvoldoende worden onderbouwd volgens de Raad van State.”

Het ministerie van LNV moet volgens haar duidelijkheid geven. “Tot dan maken we een pas op de plaats voor de vergunningverlening van alle huisvestingsystemen voor melkveehouderijen.”

ZLTO reageert verbaasd

ZLTO reageert verbaasd. Het Brabantse stallenbesluit is nu volgens de boerenorganisatie onhaalbaar. Veehouders met verouderde stallen moeten voor 1 april volgend jaar een vergunning aanvragen voor vernieuwing van hun stal, met als basis de RAV-lijst. Binnen negen maanden moeten ze die aanpassing dan ook doorgevoerd hebben. Met de vertraging in de behandeling hiervan, gaat dat niet lukken, verwacht ZLTO. De organisatie roept de provincie op de deadline voor alle diercategorieën aan te passen nu die niet haalbaar is.

In de provinciale staten vergadering van vrijdagavond wilde gedeputeerde Lemkes geen toezegging doen dat de deadline verschoven wordt. “We handelen naar bevind van zaken. We wachten de brief van het kabinet af en kijken wat die betekent voor het Brabantse beleid.” Ze wijst erop dat het loket bij de provincie wel open blijft en dat boeren een pro forma vergunningaanvraag kunnen doen, zodat ze aantoonbaar voor de deadline van 1 april volgend jaar hun vergunning aangevraagd hebben.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin