AlgemeenNieuws

Brabant kiest voor nieuw veehouderijbeleid

Den Bosch – De Brabantse Provinciale Staten stemden vrijdagavond na veertien uur vergaderen in met de nieuwe Verordening Ruimte. Onderdeel is de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV).

Afgelopen vrijdag kantelde de Brabantse politiek het provinciale veehouderijbeleid. Brabant wil dat er een einde komt aan de overlast die veehouderijen burgers bezorgen. Overbelaste gebieden worden gesaneerd en veehouderijen moeten innoveren en verduurzamen. Boeren moeten hun buren actief betrekken bij uitbreidingsplannen. In 2020 mag geen enkele veehouderij nog overlast geven in de omgeving. Gemeenten gaan bepalen welke gebieden overbelast zijn. Medio 2014 moet hier duidelijkheid over zijn.

Al jaren zijn burgers in Brabant de geur van mest beu en ze vrezen ziekte door het vee, beperking van het zicht en stof. Ook is er weerstand tegen megastallen. Burgers eisten een stop op het aantal dieren. Boeren willen juist ruimte om te ondernemen en wezen op het economisch belang van hun sector.

De NVV protesteerde met zeventig leden voor aanvang van de Statenvergadering. Zij eisten een meerprijs voor de duurzame Brabantse vleesproductie. De oproep van de NVV kreeg gehoor in de Staten. Zij hebben GS opdracht gegeven het Verbond van Den Bosch te updaten. Provinciale Staten willen dat Brabant samen met Dijksma de retail gaat wijzen op hun ketenverantwoordelijkheid. De Staten zeggen dat de rekening van een duurzame veehouderij nu enkel betaald moet worden door de boeren zelf.

Om veehouderijen te dwingen tot innovatie en verduurzaming, staat Brabant alleen uitbreiding toe als boeren extra punten halen en een zeven scoren door maatregelen tegen uitstoot te nemen en in gesprek gaan met buren. Dit gebeurt door middel van de BZV. Boeren die hun bedrijf willen ontwikkelen moeten voldoen aan extra voorwaarden, die verder gaan dan de Europese en nationale wetgeving.

In het Statendebat werd nauwelijks over de BZV gesproken omdat nog gesleuteld wordt aan een definitieve eerste versie die Gedeputeerde Staten 18 februari vaststelt. ZLTO en NVV zeggen te twijfelen aan de juridische houdbaarheid van de BZV omdat het onderwerpen bevat die niet ruimtelijk relevant zijn en eisen die bovenwettelijk zijn. NVV bereidt een proefproces voor.

Provinciebestuurder Yves de Boer zei in zijn toelichting in het Statendebat vrijdagvond dat staatssecretaris Dijksma zeer geïnteresseerd is in het nieuwe Brabantse veehouderijbeleid en in het bijzonder in de BZV. FrieslandCampina wil samen met Brabant het zuivelcertificaat gaan verbeteren. Sectorencertificaten tellen mee in de BZV.

GS wilde voor Brabant een strengere geur- en fijnstofnorm invoeren dan de landelijke norm. Dat voorstel hebben de Staten teruggedraaid door een motie van de VVD en CDA met steun van de PVV. Dit betekent dat er meer ontwikkelruimte is voor veehouderijen.

De nieuwe Verordening Ruimte en BZV is tot stand gekomen met instemming van ZLTO, de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Provinciale Gezondheidsraad en gemeenten.

Beheer
WP Admin