Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Bovenmaat van eigen ATR-pootgoed snijden

Aardappeltelers Jan Stouten en Bram Nico Scheele in Oosterland (Zld.) snijden samen zo’n 60 ton pootaardappelen. Beide ondernemers telen ATR-pootaardappelen (zelf vermeerderd pootgoed bestemd voor consumptieaardappelen op eigen bedrijf) om op eigen bedrijf uit te planten voor de fritesaardappelteelt.

Bij Jan Stouten, blauwe overall, uit het Zeeuwse Oosterland wordt het zelf geteelde pootgoed Frieslander, Fontane en Markies van hemzelf en collegateler Bram Nico Scheele gesneden voor consumptieteelt dit jaar. - Foto's: Anton Dingemanse

Het doorsnijden is optimaal wanneer de 2 delen van de poter nog net aan elkaar vast blijven zitten. Hierdoor blijft de sapstroom min of meer intact wat de wondheling bevordert. In de praktijk blijven niet veel helften aan elkaar zitten.

De cirkelmessen, die de poters doorsnijden, worden met ontsmettingsmiddel steriel gehouden.

Aan de rollenbaan worden de dubbelliggende poters op een open plaats gelegd. Tegelijkertijd wordt nog een enkele ongewenste poter uitgelezen.

In totaal wordt er ruim 60 ton bovenmaats pootgoed gesneden. De grote poters kunnen tijdens het planten met de lepelplanter strubbelingen opleveren. Een bijkomend voordeel is dat zo het stengelaantal per poter wordt verhoogd. Elke halve poter heeft wel een lager aantal stengels maar levert hierdoor wel grotere knollen.

In verband met de capaciteit van de snijmachine wordt een kist met pootgoed stapsgewijs met de kantelaar in de stortbak geleegd. Bij een te grote aanvoer van poters op de rollenbaan komen ze dubbel te liggen en die worden dan niet doorgesneden.

De partij die nu wordt gesneden is voor Scheele. De kisten gaan nu weer op de wagen om mee naar huis terug te nemen.

Voor de kist naar buiten wordt gereden krijgt de bovenste laag nog een extra gift talkpoeder. De bovenste kist wordt nog afgedekt tegen inregenen.

De doorgesneden poters gaan in kisten en worden buiten gezet om te drogen en een beetje voor te kiemen.

Na het doorsnijden wordt er talkpoeder over de poters gestrooid om het drogen van de snijkanten te bespoedigen.

Beheer
WP Admin