Bovengrens omvang monomestvergister bij SDE-regeling. Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Bovengrens omvang monomestvergister bij SDE-regeling

Voor monomestvergisting is in de Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie (SDE+) in 2017 een bovengrens ingesteld van maximaal 400 kW opgesteld vermogen.

Het toegestaan aantal vollasturen voor monomestvergisting WKK is vastgesteld op 7.200. Projecten voor monomestvergisting die groter zijn, kunnen een subsidieaanvraag indienen in de categorie mestcovergisting.

SDE+ op 7 maart open

De nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) gaat op 7 maart open. Dat blijkt uit de publicatie van de regeling in de Staatscourant. Voor de openstelling van 7 tot 30 maart is €6 miljard beschikbaar. In de nieuwe regeling wordt een maximale omvang van monomestvergisters ingesteld.

Voor kleinschalige mestvergisting wordt in 2017 een aparte tender opengesteld. Hiervoor is eerst goedkeuring nodig van de Europese Commissie.

Lagere vergoeding

Bij de openstelling van de SDE+-regeling kunnen in de eerste fase alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal €9 cent/kWh worden ingediend. Vervolgens gaat de regeling stapsgewijs ook open voor duurdere projecten tot €13 cent/kWh. Dit maximumbedrag is lager dan de 15 cent die eerder werd verleend, omdat de kosten voor productie van duurzame energie zijn gedaald. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs en de marktwaarde van de geleverde energie.

In het najaar is nog een tweede openstelling van de SDE+-regeling.